Inprimaki hau bete
Rellene el siguiente formulario.

Lanerako prestakuntza: Prestakuntza eskaintzaren diseinua | Formación para el empleo: Diseño de la oferta formativa
Prestakuntza Plana | Plan formativo

Galdetegi honetan batutako datuak izaera profesionalekoak baino ez dira eta Euskadiko nekazaritza, elikagai eta basogintza arloetan egon daitezkeen behar formatiboak antzemateko erabiliko dira. Hori dela eta, ez daude Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako Europako Araudiari lotuak.

Los datos recogidos en este formulario son únicamente de carácter profesional y se emplean para detectar necesidades formativas en el ámbito agroalimentario y forestal de Euskadi. Por tanto, no están sujetos al Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal.