banner11.jpg

Proiektuak

BASONET SARE ZIENTIFIKOA – Euskal Autonomia Erkidegoko baso kudeaketa iraunkorrarekin lotutako baso lursail iraunkorren sarea ezartzea eta aldizkako neurketa

Izena
BASONET SARE ZIENTIFIKOA – Euskal Autonomia Erkidegoko baso kudeaketa iraunkorrarekin lotutako baso lursail iraunkorren sarea ezartzea eta aldizkako neurketa
Hasiera
2001ko ekaina
Amaiera
Hamar urtez behin
Bazkideak

HAZI

Eusko Jaurlaritza

Foru Aldundiak

Baskegur (kolaboratzailea)

Deskribapena
Basogintzako informazio-sistema bat izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan sistematikoki banatutako baso-partzelen sare iraunkor batean oinarritua.

2001ean, Euskal Autonomia Erkidegoko baso-partzelen sare iraunkorra sortu zen, Basonet Sarea izenekoa. Sare hori, hasiera batean, 428 partzelaz osatuta zegoen, Euskal Autonomia Erkidegoko baso-lurralde osoan sistematikoki banatuta, 3*3 km-ko UTM sare bati jarraituz.

IKT (gaur egun HAZI ren barne) enpresa publikoak sortu zuen, eta Foru Aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailek finantzatu zuten hasieran. Trazabilitate historikoa eta metodologia egiaztatua jarraitzeko, Basonet Sarea, 1*1 km-ko Baso Inbentario Nazionalaren (IFN) partzela iraunkorren sarean oinarritzen da. Hala, 2001ean, IFN2an (1996) egindako bederatzi lursailetatik bat aukeratu zen eta hura aurkitu eta birneurtu zen.

Beraz, Basonet Sarearen helburua da basogintzako informazio-sistema bat izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan sistematikoki banatutako baso-partzelen sare iraunkor batean oinarritua. Sarearen dentsitatea pentsatuta dago datu horietatik abiatuta lortutako datuek fidagarritasun nahikoa izan dezaten eta haien neurketa ez dadin garestiegia izan, eta laginketa areagotu daiteke beharrezkotzat jotzen bada, inbentariatu beharreko eremuaren edo kuantifaktorea kontuan hartuta. Berrneurketa-maiztasuna aldatu egin daiteke aurreikusitako gaien arabera, eta 10 urtean behin birneurketa orokor bat egitea planteatzen da. 

Helburu nagusiak

Baso-azaleren eta egur existentzien jarraipena, osasunarekin lotutako alderdiak, baso-sistemen biodibertsitatea, lurzoruen emankortasuna, salbuespenezko kasuistikek eragindako kalteak, baso-espezieen estazio-baldintzen azterketa, etab. Helburu zehatzagoak ere izan ditzake, hala nola zuhaitzen hazkunde indibiduala, lurzoru forestalen parametro fisiko kimikoak ezagutzea edo parametro edafikoak tokiko indizearekin korrelazionatzea, uraren higadura edo bere emankortasunaren mantenua.

2011n, IFN4ko landa-lanekin batera, intsinis pinuz eta eukaliptoz osatutako Basonet lursailen parametro kimikoak birneurtu ziren. 2021ean baso-partzelak eta lurzoruak berriro neurtzea aurreikusi da, baso-masa produktiboenak azpimarratuz (koniferoak eta eukaliptoa). Lurzoruaren analisiak Fraisoro Nekazaritza eta Ingurumen Laborategian (Gipuzkoa) egiten dira. Helburu nagusia Basoari buruzko informazio sistema ezartzea, EAEko lurralde osoan banatu eta sistematikoki konpontzen diren baso partzelen sare iraunkorrean oinarrituta.

Helburu zehatzak

  • Baso eremuen, izakinen eta zuraren hazkundearen bilakaeraren jarraipena
  • Basoaren osasunarekin, baso sistemen biodibertsitatearekin, lurzoruaren emankortasuna, aparteko kasuek eragindako kalteak, baso espezieen urtaroaren baldintzak aztertzea, egurraren kalitatea aztertzea, etab.
  • Hegaldiarekin eta baso-lurzoruarekin lotutako beste parametro interesgarri batzuen jarraipena eta aldizkako neurketa

Espero diren emaitzak

  • Baso-lursailetan sartutako zuhaitzen hazkuntza indibiduala neurtzea
  • Hazkunde ereduen bideragarritasuna egiaztatzea eta zuhaitzen banakako volumen eta altuera kalkulatzea
  • Basoetako lurzoruen parametro fisiko-kimiko nagusien bilakaera eta parametro edafiko horiek aztarnategiaren indizearekin, uraren higadurarekin edo horien ugalkortasunaren mantentzearekin duten ezagutza.
  • EAEko basoen kudeaketa iraunkorrarekin loturiko emaitzen laburpen-txostena sortzea

Hasierako neurketaren ondorioen txostena 2001

Lurzorua neurtzeko protokoloa 2001

Aurkezpena Ministerioan (Madril 2004)

Baso lurzoruen bigarren neurketaren emaitzak 2011

Keywords

BASONET basogintza jasangarria Euskadi

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola