banner4.jpg

Laguntzak eta Araudiak

2021 10
14

Merkataritzako Bulego Teknikoei zuzendutako 2021ko ekitaldirako laguntza-programa, COVID-19ari aurre egiteko

2021ean Merkataritzako Bulego Teknikoen funtzionamendua ahalbidetzeko diru-laguntzak arautzea eta diru-laguntzetarako deialdia egitea; bulego horietatik, doan eta merkataritza-banaketaren sektore osoari eta haren erakundeei zuzenduta, langile kualifi....

2021 10
04

2015-2020ko Euskadiko Landa Garapenerako Programan barne jasota dauden nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntzak 2021

Nekazarien elkarteak edo horien batasunak eratzeko edo abian jartzeko laguntzak. Eskaerak aurkezteko epea: 2021/10/01-2021/11/02 Informazio gehiago....

2021 09
28

EUSKADI BONO-DENDA

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txikiek gauzatutako hiriko merkataritza-jardueran aritzen diren establezimenduetako ondasunak kontsumitzea eta zerbitzuak ematea sustatzea. Euskadiko....

2021 09
27

Enpleguko Anezka programa. Bizkaia 2021

Anezka Programak ekintza publikoaren alternatiba onuragarria eta, langabeak lanean txertatzeko laguntzailea bihurtzeko asmoa du. Area:Bilbo, Eskerraldean, Eskuialdena, Nerbioi-Ibaizabal Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/23 – 2021/10/12 Informaz....

2021 09
27

Mahats-mordoaren (Lobesia Botrana) aurkako garapen-proiektuak sustatzea. Araba 2021

Sustatu eta bultzatu: Izurriak kontrolatzeko metodo eraginkorrak eta ingurumen inpaktu txikiagokoak erabiltzea, ohiko tratamendu kimikoen alternatiba moduan, haien erabilera gero eta murriztuago baitago ingurunean dituzten ondorio kaltegarriengati....

2021 09
16

Enpresa-ehunean eta ekosistema sozioekonomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programa.Gipuzkoa 2021

Lantoki eralda tza ileak, jasangarriak eta per tso nekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak gara tzea. Pertsonen enpresetako parte hartzea susta tzea. Enpresetan bizialdi osoko ikaskun tza ren bidez enplegagarritasunerako gaitasunak eta kon....

2021 09
16

Merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (Ekonomia Indartuz). Gipuzkoa 2021

Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak ematea merkatari tza - ren eta ostalari tza ren sektorea digitaliza tze ko prozesua bul tza - tzeko eta indar tze ko, sektore horien ekonomia eta enplegua susper tze ko fun tsez ko bideetako bat den aldetik.  E....

2021 09
14

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko diru-laguntzak, 2021

Agindu honen xedea da Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako diru-laguntzak emateko+deialdia iragartzea. Lehiaketa-prozeduraren bidez ema....

2021 09
14

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzak 2021

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiek agintari judizialen ebazpen bidez jarduera bertan behera utzi behar badute eta ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute, Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/....

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola