banner2_0.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 7771-(e)ra

Mahastiak berregitura­tzeko eta birmolda­tzeko planak onar­tzeko 2020ko deialdia. Gipuzkoa

0258 LI/2020 Foru Agindua, maiatzaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko mahastiak (mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako laguntzei atxikitakoak) berregituratzeko...

Convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión de viñedos . Gipuzkoa2020

Orden Foral 0258 LI/2020, de 19 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión de viñedos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos...

COVID-19 laguntzak euskal turismo-sektorearentzat

1.- Agindu honen helburua da euskal turismo-sektoreari laguntzeko eta babes ekonomikoa emateko oinarriak ezartzea, batiik bat norbere konturako langileei edo autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei,...

Ayudas COVID-19 al sector turístico vasco

1.– El objetivo de la presente Orden Extraordinaria es establecer las bases para proteger y dar soporte económico de forma directa al sector turístico vasco, especialmente a las personas trabajadoras...

Finaliza el sistema de recogida de excedentes

Con motivo de las consecuencias generadas por el COVID-19, mediante HAZI y en colaboración con el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y el sector agroalimentario de Euskadi se adoptaron una...

Soberakinak biltzeko sistema zerbitzua amaitzen da

COVID-19k sortutako ondorioak direla eta, Eusko Jaurlaritza, hiru Foru-Aldundiak eta HAZI, Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorearekin elkarlanean hainbat neurri jarri ziren abian nekazaritza-produktuen...

Nuevos cursos webinar de los Jueves de Emprendimiento en junio y julio

El servicio vía webinar puesto en marcha por HAZI para poder seguir online las acciones formativas que organiza la fundación está teniendo una gran acogida. En concreto, en el marco del proyecto  “Jueves...

Ekaina eta uztailean Ostegun Ekintzaileak webinar ikastaro berriak

HAZI Fundazioaren prestakuntza ekintzak jarraitu ahal izateko martxan jarri duen webinar bidezko zerbitzua harrera ona izaten ari da. Zehazki, "Ostegun ekintzaileak" proiektuaren barruan, ekintzaileentzako...

Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak - 2020

Arau honen xedea da Euskadiko helmugen erakargarritasuna eta kalitatea hobetuko duten proiektu turistikoak garatzeko 2020ko ekitaldiko laguntza programaren oinarri arautzaileak ezartzea, urismo-fluxu...

Ayudas a proyectos territoriales turísticos - 2020

El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras del programa de apoyo a proyectos turísticos que mejoren el atractivo y la calidad de los destinos de Euskadi, dinamizando, distribuyendo y...

HAZI recopila las iniciativas internacionales para hacer frente a la pandemia en el sector agroalimentario

La pandemia acarreará cambios en los modelos de producción agrícola, en los modelos de negocio de las empresas y en los hábitos de consumo por lo que es imprescindible seguir dando todo el apoyo posible...

HAZIk nekazaritzako elikagaien sektorean covid-19ari aurre egiteko nazioarteko ekimenak biltzen ditu

Pandemiak aurrekaririk gabeko eragina izaten ari da gure gizartean eta ekonomian. Nekazaritzako elikagaien sektoreari dagokionez, aldaketak ekarriko ditu nekazaritzako ekoizpen ereduetan, enpresen negozio...

Convocatoria de una plaza indefinida para el Área de Red sectorial

A partir de hoy queda abierta la convocatoria externa para cubrir con contrato indefinido una plaza de categoría “D” del área de Red Sectorial. La oferta se ha publicado en: IVAP-Empleo público: https://www.ivap.euskadi.eus/empleo_publico/d-red-sectoral/z16-a2enpleg/es...

Plaza mugagabe baten kanpoko deialdia Sare sektorial Arlorako

Gaurtik aurrera, kanpoko deialdia zabalik egongo da, Sektore Sareko “D” kategoriako plaza bat kontratu mugagabearekin betetzeko.Eskaintza hemen argitaratu da: IVAP-Enplegu publikoa: https://www.ivap.euskadi.eus/enplegu_publiko/d-sare-sektoriala/z16-a2enpleg/eu/...

Ayudas destinadas obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA). 2020

Xedea: Sufragar el coste total de la comisión de gestión de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a titulares de explotaciones agrarias, necesarios para...

Ayudas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA). 2020

Sufragar el coste total de la comisión de gestión de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a titulares de explotaciones agrarias, necesarios para la obtención...

Turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak 2020

Xede hauek agindu ditu honek: Euskadiko turismo-produktuak eta esperientziak diseinatzen eta martxan jartzen, sustatzen eta merkaturatzen laguntzen duten proiektuen garapena sustatzeko laguntzen deialdia...

Ayudas destinadas a la comercialización turística y a la promoción 2020

Es objeto de la presente Orden regular y convocar las ayudas destinadas a incentivar el desarrollo de proyectos que contribuyan al diseño y puesta en marcha de productos turísticos y experiencias de Euskadi,...

2019-2020 ikasturtean, nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloko ikasketak egiteko bekak

2019-2020 ikasturteari dagokionez, nautikari eta arrantzari buruzko ikasketak honako hauetan egiteko beken deialdia egitea: Blas Lezo - Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean; Bermeoko Itsas Arrantzako...

Becas para cursar estudios de enseñanzas náutico-pesqueras para el curso 2019-2020

El objeto de esta convocatoria es otorgar becas para cursar enseñanzas náutico-pesqueras en el Centro de Formación Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de Lezo, en la Escuela de Formación Profesional Náutico...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola