banner10.jpg

Etiqueta ''

Resultados 1 - 20 de 7905

Bodegas beneficiarias de las ayudas del Programa Ardoa MugaGabe 2020

Resolución de 10 de agosto de 2020, del director general de Fundación HAZI por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo del Programa Ardoa MugaGabe 2020. VER DOCUMENTO

Ardoa MugaGabe 2020 Programaren laguntzen upategi onuradunak

Ebazpena, 2020ko abuztuaren 10koa, Fundación HAZI Fundazioko zuzendari orokorrarena, Ardoa MugaGabe 2020 Programaren babesean eskatutako laguntzak onartu eta ukatzekoa. DOKUMENTUA IKUSI

Enpresa sarearen aukerak, balio diferentziala eta iraunkortasuna sustatzeko programa. EKONOMIA SORTZAILEA Gipuzkoa 2020

Eskualdeko estrategiak, gaitasunak eta dinamikak lankidetzan sustatzea, horiek lurralde, gizarte, ekonomia eta ingurumen kohesio handiago bat eratzen lagundu dezaten. Eskabideen aurkezpen epea: 2020/07/31...

Promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad del tejido empresarial. EKONOMIA SORTZAILEA Gipuzkoa 2020

Promover el valor de transformación de la economía creativa para generar y contribuir al desarrollo de ámbitos de oportunidad y de valor añadido. Plazo de presentación de solicitudes: 31/07/2020 – 29/09/2020...

Enpresa sarearen aukerak, balio diferentziala eta iraunkortasuna sustatzeko programa. BALIO SORTZEKO ERALDAT Gipuzkoa 2020

Ikuspegi eskuin-ezkertia ahalbidetzen duten gaitasunak eta jarduerak sustatzea, bai egungo jardueraren ustiapena eta funtzionamendua, bai esplorazioa; aukera berriak sortzea, jardueraren eraldaketa sustatuz,...

Promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad del tejido empresarial. BALIO SORTZEKO ERALDAT Gipuzkoa 2020

Promover las capacidades y actuaciones que hagan posible la visión ambidiestra, tanto la explotación, funcionamiento de la actividad actual, como la exploración, generar nuevas oportunidades impulsando...

COVID-19k kuadrilla eta udaletan turismo-sektorerako sortutako jarduera-gastuei aurre egiteko laguntzak. Araba 2020

Deialdi honen xedea da Arabako kuadrillei eta udalei laguntzea COVID-19ak 2020ko ekitaldian sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen. Eskabideen aurkezpen epea: 2020/07/30 - 2020/09/04...

Ayudas para hacer frente a los gastos de actividad originadas por el COVID-19 en Cuadrillas y Ayuntamientos para el sector turístico. Álava 2020

La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo a cuadrillas y ayuntamientos del Territorio Histórico Alavés para cubrir los gastos de actividad o corrientes originados por el COVID en el ejercicio...

Obra txikientzako laguntzak. 2021ko deialdia

Programa hau Arabako Foru Aldundia Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeekin finantza lankidetzan aritzeko tresna da. Inbertsio txikiak finantzatzeko laguntzak ematen dira, Arabako Foru Aldundiko...

Ayudas para Obras Menores. Convocatoria 2021

La Convocatoria de ejecución de Obras Menores es un instrumento de cooperación de la Diputación Foral de Álava a través del cual se conceden ayudas a las Entidades Locales del Territorio Histórico de...

Auzo harremanak sustatzea (Auzolan). 2021ko deialdia

Programa hau Arabako Foru Aldundiak lankidetzarako duen baliabide bat da, zeinaren bidez Arabako lurraldeko toki erakundeei laguntzak ematen zaizkien lan txikiak eta zailtasun txikiko lanak egiteko tradiziozko...

Promoción de Relaciones Vecinales (Auzolan –Veredas). Convocatoria 2021

La Convocatoria de Iniciativas para el Fomento de Relaciones Vecinales es un instrumento de cooperación de la Diputación Foral de Álava a través del cual se conceden ayudas a las Entidades Locales del...

Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza sektorean Covid-19ak sortutako krisiari aurre egiteko diru-laguntzak

Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza sektorean Covid-19ak sortutako krisiari aurre egiteko dirulaguntzen oinarri arautzaileak, azpisektore edo eremu hauei buruzkoak: A)  Ardi eta ahuntz azienda....

Ayudas al sector agroganadero de Gipuzkoa por la crisis originada por el Covid-19

Bases reguladoras del otorgamiento de ayudas al sector agroganadero de Gipuzkoa por la crisis originada por el Covid-19, referidas a los siguientes subsectores o ámbitos: A)  Ganado ovino-caprino. B)  Elaboración...

COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia

Deialdi honen xedea da martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretu Legearen 22. eta 23. artikuluen aplikazioan beren kontratuak eten edo lanaldia murriztu zaizkien langileentzat Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak...

Convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las ayudas a conceder por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las personas trabajadoras con menores salarios, afectadas por la suspensión de sus contratos...

Listado de bodegas beneficiarias de las primeras ayudas del Programa Ardoa MugaGabe 2020

Resolución de 27 de julio de 2020, del director general de Fundación HAZI por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo del Programa Ardoa MugaGabe 2020. VER DOCUMENTO

Ardoa MugaGabe 2020 Programaren laguntzen lehenengo upategi onuradunak

Ebazpena, 2020ko uztailaren 27koa, Fundación HAZI Fundazioko zuzendari orokorrarena, Ardoa MugaGabe 2020 Programaren babesean eskatutako laguntzak onartu eta ukatzekoa. DOKUMENTUA IKUSI

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalerriei dirulaguntzak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalerriei hirigintza-xede jakin batzuetarako diru-laguntzak; zehazki, udal plangintza orokorra berrikustea edo Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko...

Subvenciones a los municipios de menos de 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Subvenciones a los municipios de menos de 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa, destinadas a financiar los gastos derivados de la revisión o adaptación de instrumentos urbanísticos...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto