banner6.jpg

Berriak

HAZIk Appvid,Gaixotasunak mahastietan kudeatzeko Appvid aplikazioaren garapenan parte hartzen du

UE GV

HAZI APPVID proiektuko partaide da. Proiektua 2016ko Lankidetza Laguntzekin (1305/2013 Araudia, EB) kofinantzatuta dago eta honako hauek ere parte hartzen dute: ABRA(proiektuko liderra eta koordinatzailea), Arabako Nekazarien eta Abeltzainen Koop. E. (AGA, Koop. E.), Tierra, Ostatu, Artuke, Eguren Ugarte eta Gil Berzal, Arabako Errioxako upategiak, Arabako Txakolineko Beldio Txakolina, Neiker eta Ager technology.

Lortu nahi den helburua da aplikazio informatiko bat garatzea, mahastien osasun egoera maneiatzeko. Aplikazio horrek aholkua emango die ekoizleei, eta mildiu, oidio eta botritis gaixotasunak kontrolatzeko erabakiak hartzen lagunduko die. Honako hauen bidez egingo dira:

 • Gaixotasuna kontrolatzeko tratamendu fitosanitarioak erabiltzeko unerik egokiena zehaztuz.
 • Tratamendu aplikazioak murriztea, sentsoreak, behaketak eta ustiapen koadernoak erabiliz mahastiei buruz jasotako informazioa integratuz.
 • Gaixotasunaren kontrolaren eraginkortasuna handitzea, aplikazio informatiko bat garatuz, zeinak mahastiaren egoerari buruzko informazioa denbora errealean emango duen eta erabili beharreko produktuari buruzko gomendioak ere emango dituen.

 

HAZI Fundazioak, zehazki, landu egin ditu sistema eratzen duten osagai informatikoen ostatu emate eta integrazioarekin zerikusia duten alderdi teknologikoak. Horretarako, sistema osoaren euskarri teknologiko nagusitzat, erabili dira EAEko Nekazaritza Sare Sektorialerako eskuragarri dauden infokomunikazio azpiegiturak, Arkautiko Nekazaritza eta Elikagaien Campusean daudenak. APPVID proiektuko parte diren Arkautin ostatu hartzen duten osagaiak, elkarri lotutako eta integratutako moduluak, honako hauek dira:

 • Estazio metereologikoetan ezarritako sentsoreen informazioa.
 • Erregistratutako tratamendu aplikatuen informazioa.
 • Gaixotasun arriskuak iragartzeko osagai informatikoa.

HAZI Fundazioak martxan jarri ditu beharrezkoak diren baliabide eta bitartekoak, integratutako osagaien arteko elkarri lotutako eraginkortasuna bideratzeko, euren artean eta APPVID proiektuaren azpian garatutako aplikazio informatikariaren artean. Era berean, erregistratutako tratamenduak harremanetan jarri ditu Zereginen Egunkariaren (Ustiaketa Koadernoa) aplikazioarekin, EJko Nekazaritza Zuzendaritzak bultzatuta eta HAZIk ere kudeatzen duena.

Mahastietan tratamendu fitosanitarioak aplikatzeko erabakiak hartzeko laguntza tresna gisa sakelako telefonoentzako aplikazio bat erabiltzeak erraztu egingo du mildiu, oidio eta botritis gaixotasunak kontrolatzeko tratamenduak une zehatzetan erabiltzea, aplikazio kopurua ere murriztera iritsiz. Murrizketa horrek ekarriko du ingurumenera igorritako inputak gutxitzea eta baita motorrek euren lanean botatako gasak gutxitzea ere. Horrek lagundu egingo du ingurumen iraunkortasunean. Gainera, tratamenduan eraginkortasun handiagoa lortzea ahalbidetuko du, eta mahatsaren eta ondorengo ardoaren kalitatea hobetzea ekarriko du. Mahatsaren kalitatea upategian sartzean igarriko da, eta lortutako ardoak kalitate hobekoak izango dira. Ekoizpen sistemak ere bere balio erantsia handituko du; izan ere, fitosanitario gutxiago erabiltzeak ardoa egitean nahi ez diren ondorioak saihestea ekarriko du, hala nola atzerapenak hartziduretan edo nahi ez diren usainak ardoan agertzea. Eta, gainera, aurrezpen ekonomikoa eragingo du, horretan lagunduko baitute aplikazio kopuruaren murrizketak (fitosanitario gutxiago erabilita), langile kopuruaren murrizketak, eta erabilitako ur, olio eta erregai kopuruaren murrizketak. Horrek guztiak, azken batean, produktibitatearen hobekuntza ekarriko du.

APPVID proiektuaren bidez, gainera, honako hauek lortu nahi dira:

 • Baliabideak eraginkorki erabiltzea: mahastietan igorpen kopurua murriztea eta karga fitokimiko maila baxuko mahats ekoizpena bultzatzea.
 • Erresistentea izatea klima aldaketei, horiek ondorio gisa mahastietako izurriteen eta gaixotasunen bilakaera ekarriko baitute, eta, horretarako, beharrezkoa izango da egokitzapen bat haien kudeaketan eta praktika kulturaletan. Mahastietako gaixotasunak kudeatzeko aplikazioa egokitzen joan ahal izango da; hau da, eboluzionatzen joango da klimaren eta ingurumenaren aldaketekin.
 • Ekoizpen sistema guztietan lan egitea; betiere, ardogileek ekoizpen ekologikorako trantsizioa egin dezaten bultzatuz.
 • Ingurumenaren babesa hobetzea eta aldaketa klimatikoa arintzea, ekosistemara igorritako inputak murriztuz.
 • Loturak sortu eta ezartzea ardo ekoizleen sektorearen (ABRA, AGA eta upategiak), ikerketaren (NEIKER), garapenaren (HAZI) eta lehiakortasunaren (AGER) artean, ezagutzak transferitzeko eta ardogileen zerbitzura egongo den tresna batean egokitzeko.

Hainbat fasetan garatuko da proiektua. Lehendabizikoan sistemaren beharrak zehaztea proposatzen da: mahasti lursailen kokapena eta euren ezaugarriak, lanerako erabiliko diren ingurumen eta klima parametroak zein datu historiko garrantzitsuak, eta baita sentsoreen instalazioa ere (estazio meteorologikoak). Bigarren fasean, mildiu, oidio eta botritis gaixotasunen arriskuak iragartzeko modeloen garapena egingo da, proiektuak irauten duen bitartean egingo diren kanpainetan lursailetako gaixotasunen gaitzen datuak jasota. Eta hirugarren fasean, aplikazio mugikorra garatu eta baliozkotu egingo da.

Proiektuaren azken emaitza sakelako telefonoentzako aplikazioa litzateke, mahastien gaixotasunak kudeatzeko tresna lagungarria, erabilerraza, mahastien osasuna kontrolatzeko erabakiak hartzeko orduan lagungarria. Informazioa emango dio ardogileari ,eta bideratu egingo du erabakiak hartzen jakiteko zein den tratamendurako unerik egokiena, informazioa eskatu duen lursaileko gaixotasunak kontrolatzeko.

Gainera, tresna honek input kopurua murriztea ahalbidetuko du, batez ere fitosanitarioen erabilerari dagokionean, eta, ondorioz, baita erabilitako makinen gas igorpena ere, eta, horrela, ingurumenari ere lagundu egingo zaio. Baliabideen erabilpena optimizatzea ahalbidetuko du, mahastien lursailetan jarritako estazio meteorologikoetako datuak prozesatuz. Era berean, bioaniztasuna handitzea ahalbidetuko du, fitosanitarioen erabilera murriztu egingo delako; izan ere, horiek mikrobioetan murrizketa eragiten baitute eta lurren kalitatea hondatzen baitute. Gainera, klima aldaketa ere arindu egingo da, makinen gas igorpena murriztu egingo baita.

Txingarraren eta haragiaren nazioarteko topaketa, Haragi, maiatzak 9 eta 12 bitartean ospatuko da

Iazko arrakasta kontutan izanda, Haragiaren eta Txingarraren Nazioarteko Topaketaren beste edizio bat antolauko da aurten, maiatzaren 9tik 12ra.

haragi barruan

Tolosako Udalak, Basque Culinary Centerrek eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako Sailburuordetzak HAZIren bidez, elkarlanean antolatutako ekitaldi gastronomikoa da Haragi. Txingarra eta parrillaren profesionalei ikusgarritasuna ematea, produktu lokala sustatu eta goraipatzea, eta Euskadin parrillari lotutako ohitura balioan jartzea dira ekitaldiaren jomugak.

Informazio gehiago

Web orria

Plataforma berria esne behiaren ekoizpen prozesuak hobetzeko

vacuno logo logo ddrrlogo ej

2018ko ekitaldia amaitzearekin bat, ia hiru urteko epealdia ere amaitu da, esne behien sektoreak kudeaketarako tresna berriak bereganatzeko proiektu bat garatzeko, gaur egungo infokomunikazioaren teknologiek eskaintzen dituzten aukerez baliatzeko. Abeltzainen elkarteek sustatuta (Efrife, Asgafal, Bife eta Gife), Lurgintza Kudeaketa Zentroarekin eta HAZI Fundazioarekin lankidetzan, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatuta, EAEko Landa Garapenerako 2015-2020 Programako laguntzen bitartez, proiektuak analisi bat egin du erabilgarri dauden aukera teknologikoei buruz, sektorearen baldintza eta beharrizanetara ondoen egokitzen den tresna bilatzeko.

Ustiategien erregistroa / GTVL-GESLIB / Aplikazio Eremua / Ataria

Berariaz sortutako berrikuntza taldearen lanaren emaitza moduan, erabaki da CONAFE erakunde estatalaren GESLIB tresna informatikoa sartzea, EAEko esne behia kudeatzeko plataforma berriaren zati nagusi gisa. Tresna horretatik abiatuta, aplikazio berri bat sortu da, informazioa jasotzeko eta tokian bertan kontrolatu eta atzitzeko, ustiategien instalazioetan bertan, emaitzak modu operatibo, efiziente eta efikazean lortu, integratu eta partekatzeko. Plataforma berriak etorkizuneko bide teknologiko bat irekitzen du, zeinak eboluzionatzeko eta hazteko ahalmen garbia duen, bai argitaratzeko soluzioei dagokienez, bai aplikazioa garatzeari dagokionez, egokituz eta doituz joan dadin sektoreak tresnei buruz egiten dituen eskarien arabera.

Sistemaren elementu nagusi gisa, plataforma berri bat eratu da Ustiategien Erregistrorako, eta hor esne behien sektorearen elementu tekniko-produktibo guztiak gehitu daitezke: liburu genealogikoaren kudeaketa, esnea kontrolatzeko programa eta ekoizpen, ugalketa, genetika eta osasun faktoreak. Hori guztia sisteman integratutako informazio guztiari ahalik eta errendimendurik handiena ateratzeko helburuarekin, gaur egungo teknologien bitartez zereginak oso modu operatiboan eta kalitatez egin ahal izateko.

Finantzaketa epea amaitu eta gero, proiektua sustatzen duten eragileek garatu gabe geratu diren hainbat alderdi operatibo osatzen jarraitzeko asmoa dute, baita aukerak areagotzeko ere, sisteman integratutako informazioaren analisiak ustiatzeko.

Plataforma berria esne behiaren ekoizpen prozesuak hobetzeko

vacuno logo logo ddrrlogo ej

2018ko ekitaldia amaitzearekin bat, ia hiru urteko epealdia ere amaitu da, esne behien sektoreak kudeaketarako tresna berriak bereganatzeko proiektu bat garatzeko, gaur egungo infokomunikazioaren teknologiek eskaintzen dituzten aukerez baliatzeko. Abeltzainen elkarteek sustatuta (Efrife, Asgafal, Bife eta Gife), Lurgintza Kudeaketa Zentroarekin eta HAZI Fundazioarekin lankidetzan, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatuta, EAEko Landa Garapenerako 2015-2020 Programako laguntzen bitartez, proiektuak analisi bat egin du erabilgarri dauden aukera teknologikoei buruz, sektorearen baldintza eta beharrizanetara ondoen egokitzen den tresna bilatzeko.

Ustiategien erregistroa / GTVL-GESLIB / Aplikazio Eremua / Ataria

Berariaz sortutako berrikuntza taldearen lanaren emaitza moduan, erabaki da CONAFE erakunde estatalaren GESLIB tresna informatikoa sartzea, EAEko esne behia kudeatzeko plataforma berriaren zati nagusi gisa. Tresna horretatik abiatuta, aplikazio berri bat sortu da, informazioa jasotzeko eta tokian bertan kontrolatu eta atzitzeko, ustiategien instalazioetan bertan, emaitzak modu operatibo, efiziente eta efikazean lortu, integratu eta partekatzeko. Plataforma berriak etorkizuneko bide teknologiko bat irekitzen du, zeinak eboluzionatzeko eta hazteko ahalmen garbia duen, bai argitaratzeko soluzioei dagokienez, bai aplikazioa garatzeari dagokionez, egokituz eta doituz joan dadin sektoreak tresnei buruz egiten dituen eskarien arabera.

Sistemaren elementu nagusi gisa, plataforma berri bat eratu da Ustiategien Erregistrorako, eta hor esne behien sektorearen elementu tekniko-produktibo guztiak gehitu daitezke: liburu genealogikoaren kudeaketa, esnea kontrolatzeko programa eta ekoizpen, ugalketa, genetika eta osasun faktoreak. Hori guztia sisteman integratutako informazio guztiari ahalik eta errendimendurik handiena ateratzeko helburuarekin, gaur egungo teknologien bitartez zereginak oso modu operatiboan eta kalitatez egin ahal izateko.

Finantzaketa epea amaitu eta gero, proiektua sustatzen duten eragileek garatu gabe geratu diren hainbat alderdi operatibo osatzen jarraitzeko asmoa dute, baita aukerak areagotzeko ere, sisteman integratutako informazioaren analisiak ustiatzeko.

Harrera ona egin diote Euskal Ogia proiektuari

euskal ogia

Araban landutako garia eta ogi lantegi tradizionalen lana balioan jartzeko tresnaren bat bilatzeko asmoz, proiektu bat jarri zen martxan duela hilabete batzuk; zehazki, Okindegien Euskal Federazioak, Garlan Sozietate Kooperatiboak eta HAZI Fundazioak gidaturik eta otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan aurreikusitako lankidetza laguntzek finantzaturik (Euskadiko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren esparru araudia). Hala, ogiaren eta nekazaritzaren sektoreek bat egin zuten, premiak elkarrekin partekatzeko, irin eta ogi ezaugarri bereziko gariaren ekoizpen iraunkorra gauzatzeko, eta ogi tradizionala egiteko, “Euskal Ogiaren” merkataritza aukerak aztertzeko baliagarria den proba pilotu baten bidez. Euskal Ogia, zehazki, Arabako zerealekin egindako eta Eusko Label ziurtagiria duen ogia da.

Proiektuaren helburu nagusia zen, hain justu, jatorriz eta kalitatez berezia den ogi eskaintzari kontsumitzaileak emandako erantzuna ezagutzea, eta jakitea ea ogi horren kontsumoa nahikoa litzatekeen nekazaritzaren eta ogiaren ikuspegitik bideragarritasuna ziurtatzeko. Merkaturatzeari buruzko azterketatik hainbat ondorio eta joera atera dira. Horien artean, nabarmentzekoa da kontsumitzaileen ia %10 leial izango zitzaizkiola produktu berriari, eta, gainera, Araban gariaren ekoizpen iraunkorrari eta ogia modu tradizionalean egiteari aurre egiteko prezioan.

Aurrekariak

Azken hamarkadan, ogiaren industriak eraldaketa itzela izan du, eta erabat industrializatutako ogi lantegietatik datorren ogiak lekua kendu dio lantegi tradizionaletik datorrenari.

Euskal lantegi tradizionalek, oro har familia jatorrikoek, Euskal Autonomia Erkidegoko hiri eta herrietako auzoetan banatutako dendetara eramaten dute ogia egunero. Eta aurre egin behar izaten diote industrialki ekoitzitako ogia hornitzen duen banaketa sare handiari. Okin tradizionalek banaketa modernoaren estrategiei aurre egiteko zeregin gogorra izaten dute, eta lehiari eutsi behar izaten diote. Horregatik, euren produktua berezia izatea bilatzen dute, horixe baita euren lehiarako tresna. Gaur egun, nahiz eta nekazaritzaren eta ogiaren sektoreek elkarren arteko harreman estua izan, bata lehengaiaren ekoizlea izateagatik, eta bigarren eraldatzailea, ez dute euren arteko transakziorik egiten, eta xehatze sektorearen bitartez izaten dute tratua; alegia, irinaren industriaren bitartez. Industria horrek nekazariari erosten dio garia, eta okindegiei saldu. Azken horiek, oro har, ez dakite nondik datorren garia

Proiektua, pausoz pauso

Araban, 25.000 hektarea gari lantzen dira. Gariaren norako nagusiak dira, batetik, animalien elikadura, pentsu moduan, eta, bestetik, gizakiaren elikadura, irin gisa. Alabaina, irin horrek, bere horretan, ez ditu ogi on bat egiteko beharrezkoak diren ezaugarri fisiko-kimikoak. Proiektu honetarako, Gaubean landutako garia erabili zen. Gari horri, gehienez ere, gari “indargarriaren” %20 gehitu zitzaion, ogi tradizionala lortzeko beharrezkoak diren malgutasuna eta luzakortasuna emateko irinari.

Okinek hainbat proba egin zituzten, Euskal Ogia izeneko ogi bat egiteko ezaugarri organoleptikoak eta prozesua definitzeko. Irinarekin ogi lantegian lortutako ore amarekin egin zuten, 10 ordutik gorako hartzidura luzearekin eta inolako gehigarririk gabe.

Bi hilabetean, aurrez pentsatutako saltokietan hiru formatutan merkaturatu zen Euskal Ogia: barra, txapata eta ogi biribila. Eraztun moduko batekin aurkeztu zen, eta erraz identifikatzeko moduko paper poltsa batzuetan eskaini zitzaion kontsumitzaileari. Ez zen inolako sustapenik egin, kontsumitzaileen artean berrikuntza eragina saihesteko, eta azterlanaren emaitzak ez distortsionatzeko. Salmenta gunean poster bat jarri zen, eta bezeroen eskura triptiko batzuk utzi ziren. Bietan ageri ziren deskribatuta salgai zegoen Euskal Ogiaren ezaugarriak.

Emaitzak

Euskal Ogia kontsumitzearen alde egin zuten pertsonen %72 40 eta 60 urte artekoak ziren. Nabarmendu zutenez, produktu honek garai bateko ogia zekarkien gogora, beste ogi batzuk baino gehiago irauten zuen eta kalitate eta zapore handiagokoa zen. Proposatutako formatuak ez ziren asko nabarmentzen ogi berezien eskaintza zabalean, baina kasu batzuetan ogi txikiegiak ziren familian kontsumitzeko. Nabarmentzekoa da, halaber, ogi bigunagoaren aldeko kontsumorako gaur egun dagoen joerak aurka egiten diola ogi tradizionalari; alabaina, ustekabean, ogi biribilari oso harrera ona egin diote. Euskal Ogiaren ezaugarriak okinetik kontsumitzailera igortzeko gaitasuna ere faktore erabakigarria izan da ogi hori jatearen alde egiteko.

Euskal Ogiaren ezaugarriak finkatu eta merkatu azterketa bat egiteaz gainera, proiektu honetan bestelako alderdi batzuk ere landu dira. Erabilgarri dauden gari barietateak ebaluatu dira, zerealen sektorearen, irinaren sektorearen eta ogi lantegien artean hornidura eredu bat garatu da, lehengaiaren trazabilitatea aztertu eta finkatu da, eta Arabako gariarekin egindako ogia babestuko lukeen araudi esparruaren zirriborroa osatu da (Zerealaren Ekoizpen Integraturako Araudia, Eusko Labela duen Arabako Zerealaren Araudia, eta “Eusko Labela duen Arabako Zerealarekin egindako ogia” Araudia).

Informazio liburuxka ikusi

Nola bultzatu emakumeen parte hartzea Nekazaritza Sektoreko erakundeetan?

Emakundek antolatutako Berdintasunerako XV. Foroaren barruan, gaur "Nola bultzatu emakumeen parte hartzea Nekazaritza Sektoreko erakundeetan?" izeneko jardunaldia egin da Arkautiko Zalditegietan, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordetzaren erakunde hauek antolatuta: NEIKER-Tecnalia, ELIKA Fundazioa eta HAZI Fundazioa.

jardunaldia lehen sektoreko enpresentzat 2015eko urrian indarrean sartu zen Emakume Nekazarien Estatutua abian jartzeko gida bat izan da..

Informazio gehiago

Jornada Igualdad general  Jornada Igualdad Inma2

2019rako Prestakuntza-beharrak helarazteko epea zabalik da

HAZIk hurrengo seihilabeteko (2019ko urtarrila-ekaina) formakuntza-eskaintza lantzen hasi da. Diseinu fase honetan ezinbestekoa da ikastaroetan parte hartu nahi duten pertsonen formakuntza-beharrak ezagutzea, lehen sektorearentzat eta kate osoarentzat baliagarri izan daitezkeen edukiak eskaini ahal izateko. Honen bitartez, gaur egungo eta etorkizuneko profesionalak, teknikoak eta lehen sektoreko agenteak, balio katea eta landa eremuko populazioa eta agenteak gaitzea lortu nahi da.

Horretarako, formulario bat jarri dugu beharren bat bidali nahi duen ororen eskura. Proposamenak jasotzeko epea abenduaren 30arte egongo da zabalik.

 • ZER: Lehen sektore eta kate osoko formakuntza-beharrak
 • ZERTARAKO: 2019.ko lehen seihilabeteko formakuntza-eskaintza lantzeko
 • EPEA: Abenduaren 30a
 • NOLA: Inprimaki honen bidez.
 • NORENTZAT:
  • Lehen sektorean eta landa eremuan inkorporatu nahi diren pertsonak
  • Lehen sektoreko profesionalak
  • Elkarte profesionalak
  • Nekazariiza eta Landa Garapeneko instituzioak
  • Aholku ematen duten teknikariak
  • Elikagaien enpresetako langile, teknikari eta zuzendariak
  • Landa eremuko biztanlegoa
  • Nekazal sindikatuak
  • Etab.

Eusko Labela duen eztiak 25 urte betetzen ditu

25 urte igaro dira jada Eusko Label bereizgarria duen eztia merkaturatu zen egunetik. 1993an, eztiarekin batera, beste produktu batzuek ere eskuratu zuten kalitate zigilua, esaterako hauek: Arabako Patata, Euskal Baserriko Oilaskoa, Esneko Arkumea eta Gernikako Piperra. Garai hartan, Europar Batasuneko sarrerarekin eta merkatuaren zabalkundearekin, lehia nabarmen handitu zen eta euskal administrazioak Jatorri Izendapenen bitartez eta Eusko Labelaren moduko beste kalitate marka batzuen bitartez identifikatutako kalitatean oinarritutako politika bat diseinatu behar izan zuen.

Gaur egun Euskadiko jakiak eta edariak identifikatzeko premiak funtsezkoa izaten jarraitzen du, izan ere, bizi gareneko mundu globalizatu honetan mundu osoko produktuak ditugu eta modu horretan baino ezin deigu kontsumitzaileei adierazi produktu horiek Euskadikoak direla eta kalitate egiaztatua dutela.

IMG-20181122-WA0002

 

Gaur Getarian eztiaren kalitateaz egin den “Erleak Loretan” izeneko jardunaldian, Alfredo Garcia Llanerak, Giez-Berriko buruak, Eusko Labeal duen eztiaren 25 urteko historia kontatu du eta, Antonio Gomez Pajuelok, apikulturako adituak eta aholkulariak, berriz, kalitateko eztiaren eta erlauntzaren produktuen ezaugarriak balioetsi ditu. Gainera, jardunaldira hurbildu diren guztiek bisita gidatu bat egin dute eztia ontziratzeko plantan, eta Eusko Labeal duten eztien dastaketa zuzendua egin ahal izan dute.

Ekitaldian, beste agintari batzuen artean, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburu Bittor Oroz egon da, eta azpimarratu du jatorria eta kalitatea egiaztatzen duen Eusko Label marka publikoak eztia eta markaren babespeko produktu guztiak bermatzen dituela, haien benetakotasuna agerian utzita eta, hitz batean, Euskadiko kontsumitzaileek eskertzen eta baloratzen duten kontakizuna emanda.

Eusko Label eztiaren ezaugarriak

Eusko Labela duen eztia gordina eta pasterizatu gabea da. Pasterizazioa ohiko prozesua da ezti likido gehienetan, baina beren ezaugarri biologiko gehienak deuseztatzen ditu. Horregatik, Eusko Labela duen eztia gordina da eta bere ezaugarri biologiko eta nutritiboak eta osasunari mesede egiten dioten guztiak bere horretan gordetzen ditu. Era berean, ezti freskoak dira eta erlategian bildu orduko ontziratzen dira, kalitate goreneko produktu bat bermatzeko. Ekoizpena artisau erara egiten da, Eusko Labela duen eztia erlategi txikietan egiten da, horrela, arretaz eta etengabe zaintzen da.

eztia

Bestalde, Mota ezberdinetako eztiei (eukaliptoa, akazia, txilarra, ba-sokoa, ...) eskatzen zaien purutasun maila Europako zorrotzenetakoa delako, eta ezti guztiak analizatzen dira, eta Europako Arautegirik gogorrenetako bat betetzen dute.Erabat kontrolatua gadoen produktua da, izan ere, Hazik prozesuaren kate osoaren kontrola eta jarraipena egiten du, kalitate goreneko eztia dela bermatuz.

2017an Eusko Labelen erregistratutako 24 ekoizlek 65.000 kilo inguru ezti ontziratu zituzten kalitate bereizgarriarekin.

ARGAZKIAK IKUSI

Eusko Labeldun 700 babarrun anoak Tolosako Babarrunaren Festan

Gaurtik hasita eta iganderarte Tolosan Babarrunaren Festa ospatu egingo da. Hainbat ekitaldi egongo dira, larunbatean esaterako Tolosako Babarrun Ekoizleen XXXI Lehiaketa eta igandean herri bazkaria egongo da eta Eusko Labeldun 700 ano eskeiniko dira bertan.  

Programa osoa ikusi

Bestalde, Abenduaren 1 eta 29 artean Gasteizko Aitzina Folk VI Festibala izango da eta asteburu honetan kalejira bat antolatu da horren berri emateko, Andra Zuriaren enparantzan ere informazio karpa bat egongo da.  

Aurrekoetan bezela, HAZIk Eusko Label produktuekin egindako babajana prestatuko du: babarrunak, Ibarrako piparrak, gazta, tomatea, olioa eta eztia eta musikoei eskeiniko zaizkie. Musiko hauek musika eskola desberdinetakoak dira: Gasteizko Folklore Eskola, Luis Aramburu eta baita Hernaniko Herri musika Eskola.

Europar Batzordeak HAZIk gidatzen duen “CAPRICE-Chill with an appetiser with European wine and quality products” proiektua onartu du

Europar Batzordeko Kontsumitzaile, Osasun, Nekazaritza eta Elikadurako Bulego Exekutiboak (CHAFEA) HAZIk gidatzen duen “CAPRICE-Chill with an appetiser with European wine and quality products” proiektua onartu du urrian. Proiektua Batzordearen Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiaren laguntza lerrora aurkeztu zen, nekazaritzako produktuen inguruko informazio eta sustapen lanak egiteko. CAPRICE, zehazki, hirugarren herrialdeetan sustapena egiteko programa sinplera aurkeztu zen. Laguntza horien helburua da EBko nekazaritza sektorearen lehiakortasuna indartzen laguntzea, kontsumoa handituz eta bere nekazaritzako produktuen kalitatearen eta benetakotasunaren balioa agerian jarriz. Laguntza horiek arautzen dituzten Erregelamenduen baldintza zorrotzak oso muga handia izan dira sustatu beharreko produktuen konbinazioa aukeratzeko orduan, kontuan hartuta, gainera, azpimarratu egin behar dela produktuen jatorria Europa dela.

Proiektuaren helburua izango da Jatorri Izendapena duten txakolinen sustapena (Getariako Txakolina JIB, Bizkaiko Txakolina JIB, Arabako Txakolina JIB), kalitateko marka duten produktuekin lagunduta, tartean egonik Eusko Labeleko Ibarrako Piperrak eta Euskadiko Kantauriko Antxoa eta Hegaluzea, Japonian eta Estatu Batuetan.

CAPRICEk ikuspegi berritzailea planteatzen du Japonia eta Estatu Batuetako kontsumitzaileen eta merkatuen dinamizatzaileen arreta bereganatzeko, eta esperientzia gastronomiko bat planteatzen du, kopa bat ardi dastatzeko, kalitatezko produktuekin lagundutako aperitibo batekin. Txakolinaren eta pintxoaren arteko konbinazioa kultura eta tradizioa dastatzeko gonbidapen bat da, eta asmoa ez da soilik sustatutako produktuak Japoniara eta Estatu Batuetara gehiago esportatzea, baizik eta baita ere horiei lotutako jatorria, zaporea eta tradizioa ezagutaraztea. CAPRICEren mezu nagusia da “Fancy the European appetiser”, laguntza programaren lemaren ildo berean, “Enjoy, it’s from Europe”.

caprice tt

CAPRICEk hainbat ekintza proposatzen ditu japoniar eta estatubatuar merkatuak dinamizatzeko, merkatu horien ezaugarriekin bat eginda, horien artean egonik zuzeneko misioak, alderantzizko misioak, business afariak, showcooking-a edo nazioarteko ospea duten azoketan parte hartzea.Gainera, proiektuaren beraren komunikazio eta zabalkunde pakete bat ere sartu da, helburuko bi herrialdeetan proiektuaren gaineko mezu bera zabaltzeko eta irudi bera proiektatzeko.

Proiektua 2019ko urtarrilean abiaraziko da, eta hiru urtez luzatuko da, 2021eko amaierara arte, 2,4 M€-ko aurrekontu globalarekin, horietatik %80 Europar Batzordeak subentzionatuko duelarik.

CAPRICE HAZIko Sektore eta Merkatu Dinamizazioko arloak bultzatu du, eta bera arduratuko da martxan jartzeaz ere. Nabarmentzekoa da CAPRICEren hautagaitza prestatzeko HAZIko hainbat arlo aritu direla elkarlanean, modu koordinatuan lan eginez, barne komunikazio eta lankidetza arrakastatsuaren adibide.

 

HAZIk Baratzetik-Merkatura proiektuan hartu du parte

HAZIk Baratzetik-Merkatura proiektuan hartu du parte. Garapen lankidetzako proiektua da eta bertan hartzen dute parte Gipuzkoako Foru Aldundiak, Aspegik (Gipuzkoako emakume profesional, zuzendari eta enpresarien elkartea) eta Mujeres x Africa Fundazioak.

Ekimen honetan Tanzaniako bost emakume nekazarik hartzen dute parte, euren inguruneen garapen ekonomikorako funtsezkoak diren proiektuak garatuko dituzte. Proiektu hauek euren errentagarritasun eta eraginean aurrera egiteko egokiak diren egoeretara heldu dira, euren sustatzaileen formazioa hobetuz, eta independentzia eta autonomia ekonomiko gehiago lortzeko bidean testatutako ideiak eta arrakastatsuak batuko dituzten lankidetza modu ezberdinak garatuz. 

merkatutik3

15 egun hauetan Gipuzkoako lurraldean elikaduraren balio katea osoarekin harremana duten proiektuak bisitatu dituzte, horietako askok zerikusia dutenak Eusko Label kalitate bereizgarriekin edo Jatorri Izendapenekin. Euren bisitaren lehen egunean HAZIrekin batu ziren lehen eskutik ezagutzeko Euskal Herrian garatutako kalitate politikak.

Asier Arrese, HAZIko zuzendaria, Katalunian Euskadiko produktuen sustapenera gerturatzen da

HAZIko zuzendaria den Asier Arrese Euskal Herriko produktuei eskainitako erakusketa monografiko bat egin du Carrefourrrek Katalunian dituen hipermerkatuetan. Kanpainak datorren urriaren 20ra arte iraungo du, eta Euskal Herriko 300dik gora produktu erakutsiko dituzten 51 enpresa lokal eta erregionalen partaidetzarekin egingo da.

Informazio gehago

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola