banner9.jpg

Laguntzak eta Araudiak

2014 06
16

LANERATZE-ZERBITZUKO PRESTAKUNTZA-BALIABIDEARI BURUZKO LAGUNTZAK, 2014

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko bulegoetan eta orientazioko zerbitzuen sarean, atenditutako enplegu-eskatzaileak laneratzeko zerbitzuaren prestakuntza-ekintzak finantzatzeko diren laguntzak, hain justu ere; betiere, langabeek euren prestakuntza pro....

2014 06
16

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ EGITEN BAITA NATURA-ONDAREA AKTIBOKI KONTSERBATZEKO JARDUERAK -LUR-ZAINTZAKO AKORDIOETAN BARNE HARTUTAKOAK- FINANTZATZEKO LAGUNTZEN 2014KO DEIALDIA, EAEREN LURRALDE-EREMUAN, 2014

EAEko eremuan naturaondarea aktiboki kontserbatzeko jardunak, lur-zaintzako akordioetan bilduta daudenak, 2014. urtean diruz laguntzeko Hasiera Data: 2014-06-13 / Bukaera Data: 2014-07-28 | PAÍS VASCO Informazio gehiago....

2014 06
16

NEKAZARI TZA USTIATEGIEI AHOLKU ZERBI TZUAK EMATEN DIZ KIETEN NEKAZARI TZA ELKARTEEN TZAKO DIRU LAGUNTZAK, 2014

Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazari tza ustialekuetako lehiakortasuna eta ingurumen iraunkortasuna hobetzeko laguntzak. Hasiera Data: 2014-06-12 / Bukaera Data: 2014-07-11 | GIPUZKOA Informazio gehiago....

2014 06
16

BASO IKERKETAN PRESTAKUNTZA PRAKTIKORAKO BI BEKAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ONURA PUBLIKOKO BASOETAN, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ONDAREZKO BASOETAN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO NEKAZARITZA SA LAK KUDEATZEN DUEN UNBEMENDIKO ETXALDE ESPERIMENTA LEAN JARDUTEKO, 20

Prestakuntza praktikorako bi (2) beka emateko oinarriak arautzea da foru dekretu honen xedea, baso-esperimentazioko Unbemendi zentroan, Bizkaiko Lurralde Historikoko onura publikoko basoetan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ondarezko basoetan jarduteko.....

2014 06
13

GAUZATU-INDUSTRIA PROGRAMA ERREGULATZEN DUEN AGINDUAK EZARRITAKO ESPARRUAREKIN BAT ETORRIZ DIRULAGUNTZAK, 2014

Teknologian eta/edo berrikuntzan oinarritutako ETEak sortzea eta garatzea sustatzeko Gauzatu-Industria programa arautzen duen Aginduan aurreikusitako 2014ko ekitaldiko diru-laguntzen deialdia egitea. Diru-laguntzok aurrerakin itzulgarri gisa emango d....

2014 06
12

SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL IMPULSO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ESPAÑA 2010-2014 (PROGRAMA MOVELE 2014, 2014

Ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos 2014 (Programa MOVELE 2014), para incentivar y promover la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión proceda, total o parcialmente, d....

2014 06
12

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-TURISMOKO ESTABLEZIMENDUETAN INBERTITZEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2014

Euskal Autonomia Erkidegoko landa-turismoko establezimenduetan inbertitzeko diru-laguntzak Hasiera Data: 2014-06-11 / Bukaera Data: 2014-07-11 | PAÍS VASCO Informazio gehiago....

2014 06
12

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO SEKTOREAN SASOIKO LANA EGITEN DUTENENTZAKO OSTATUAK DIRUZ LAGUNTZAK, 2014

2014ko ekitaldirako nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak diruz laguntzen dituen apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan aurreikusitako laguntza deialdia egitea. Hasiera Data: 2014-06-11 / Bukaera Data: 2014-07....

2014 06
12

BILBO-BIZKAIA TURISMORAKO LEKU GISA ETA BERTAKO TURISMO-INDUSTRIAK SUSTATU ETA GARATZEKO PROGRAMAK, 2014

Bizkaiko jarduera turistikoa sustatzeko laguntzak. Halako dirulaguntzen bidez Bilbo-Bizkaia turismorako leku gisa eta bertako turismo-industriak sustatu eta garatu nahi dira. Hasiera Data: 2014-06-10 / Bukaera Data: 2014-07-10 | BIZKAIA | Udaletxeak....

2014 06
10

ENPRESAK SORTU ETA GARA TZEKO PROZESUAN LAGUN TZEKO PROGRAMA, 2014

Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. Hasiera Data: 2014-06-09 / Bukaera Data: 2014-06-09 | GIPUZKOA Informazio gehiago....

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola