banner11.jpg

Laguntzak eta Araudiak

2014 04
23

JABETZA PRIBATU ETA PUBLIKOKO MENDIETAKO BASO LAGUNTZAK, 2014

Jabetza pribatu eta publikoko mendietako baso laguntzak Hasiera Data: 2014-04-23 / Bukaera Data: 2014-04-23 | ARABA Informazio gehiago....

2014 04
23

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN EREMUAN NEKAZARITZARAKO ETA ABELTZAINTZARAKO «ORDAINKETA BAKARREKO» ERKIDEGOKO LAGUNTZEN ETA BESTELAKO ZUZENEKO LAGUNTZAK, 2014

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan nekazaritzarako eta abeltzaintzarako «ordainketa bakarreko» erkidegoko laguntzen eta bestelako zuzeneko laguntzak Hasiera Data: 2014-02-17 / Bukaera Data: 2014-05-15 | PAÍS VASCO Informazio gehiago....

2014 04
23

APOYO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Subvenciones estatales destinadas a sufragar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a titulares de explotaciones agrícolas, necesarios para la obtención de préstamos de entidades financieras ....

2014 04
22

ENPRESA BERRITZAILEK SUSTATZEKO PROGRAMAKO «ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEEN GARAPENA DIRULAGUNTZAK, 2014

Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programako «enpresa-proiektu berritzaileen garapena» dirulaguntzak. Hasiera Data: 2014-04-28 / Bukaera Data: 2014-05-30 | BIZKAIA Informazio gehiago....

2014 04
15

GIPUZKOAKO JARDUERA EKONOMIKOA PIZTEKO «GIPUZKOA IKT: BERRIKUN TZA DIGITALA - ENPRESAK» PROGRAMA, 2014

Berrikun tza prozesuak susta tzea Gipuzkoako Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien sektorean. Hasiera Data: 2014-04-15 / Bukaera Data: 2014-05-15 | GIPUZKOA Informazio gehiago....

2014 04
15

INTERNALIZAZIO PROGRAMA GIPUZKOA, 2014

Gipuzkoako enpresen atze rriko ezarpen produktiboak sustatzea eta bultzatzea; baita ere enpresek sortutako produktu berriak saldu eta nazioartean merkaturatzea. Hasiera Data: 2014-04-15 / Bukaera Data: 2014-05-19 | GIPUZKOA Informazio gehiago &n....

2014 04
15

SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS COMPRENDIDOS EN EL PLAN ANUAL SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, 2014

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las aportaciones de la Administración General del Estado al pago del coste del seguro, cuyas bases reguladoras se establecen en la Orden PRE/126/2012, de 20 de enero, de aquellos asegurados q....

2014 04
15

BANAKA NAHIZ LANKIDETZAN JARDUTEN DUTEN ETEEN NAZIOARTEKOTZEARI LAGUNTZEKO GLOBAL LEHIAN PROGRAMAREN DIRU-LAGUNTZAK, 2014

ETEen nazioartekotzeari laguntzeko Global Lehian programa garatzen duen aginduan ezarritako laguntzen 2014ko deialdia. Hasiera Data: 2014-04-14 / Bukaera Data: 2014-05-29 | PAÍS VASCO Informazio gehiago  ....

2014 04
14

FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN AGROALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA INIA-CCAA (FPI-INIA), SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD DEL PLAN ESTATAL DE INVE

Subvenciones para financiar 50 contratos predoctorales para la formación de doctores en los centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas y en el INIA en las prioridades temáticas y líneas de ....

2014 04
14

HIRIGINTZA PLANEAMENDUKO TRESNAK IDAZTEAGATIK ETA BALIABIDE HORIEK JURIDIKOKI NAHIZ MATERIALKI GAUZATZEAGATIK ETA INGURUMEN ERAGINAREN BATERAKO EBALUAZIOAREN AZTERLANAK IDAZTEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO ORDAINSARIAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2014

Deialdi honen xedea Arabako Lurralde Historikoko udalei eta 1.3. puntuan aipatutako erakunde onuradunei dirulaguntzak ematea da, hirigintzako planeamenduko tresnak oinarri hauetako 1.4 eta 1.5. puntuetan deskribatutakoak idatzi eta horien gauzatze ju....

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola