banner8.jpg

Laguntzak eta Araudiak

2014 06
26

ASEGURUAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK, 2014

Nekazaritza aseguruak kontratatzea. Hasiera Data: 2014-06-25 / Bukaera Data: 2014-07-18 | ARABA Informazio gehiago....

2014 06
24

CONVOCATORIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO AL ENTRETENIMIENTO PARA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL, 2014

Ayudas para la realización de proyectos de desarrollo de software orientado al entretenimiento. Hasiera Data: 2014-06-23 / Bukaera Data: 2014-07-10 | ESTADO Informazio gehiago....

2014 06
19

PRÉSTAMOS A CONCEDER CON CARGO AL FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PARA EL PERÍODO 2014-2015, 2014

Apoyo financiero a los planes de renovación y modernización de destinos turísticos maduros que se desarrollen paralelamente por las Administraciones locales y por las empresas turísticas privadas. Hasiera Data: 2014-06-18 / Bukaera Data: 2014-06....

2014 06
19

TURISMO-ENPRESEN MODERNIZAZIOARI ETA LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZARI LAGUNTZEKO PROGRAMA, 2014

Egungo turismo-industriako enpresen lehiakortasuna hobetzea. Hasiera Data: 2014-06-18 / Bukaera Data: 2014-06-18 | PAÍS VASCO Informazio gehiago....

2014 06
19

MUGARRI PLANAREN ESPARRUAN EFIZIENTZIA ENERGETIKORAKO EKINTZAK BULTZATZEKO LAGUNTZAK, 2014

Arabako Lurralde Historikoko udalei eta kontzejuei energia efizientzia hobetzeko ekintzak egiteko dirulaguntzak emateko prozedura arautzea. Hasiera Data: 2014-06-18 / Bukaera Data: 2014-07-18 | ARABA | Udaletxeak Informazio gehiago....

2014 06
16

LANERATZE-ZERBITZUKO PRESTAKUNTZA-BALIABIDEARI BURUZKO LAGUNTZAK, 2014

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko bulegoetan eta orientazioko zerbitzuen sarean, atenditutako enplegu-eskatzaileak laneratzeko zerbitzuaren prestakuntza-ekintzak finantzatzeko diren laguntzak, hain justu ere; betiere, langabeek euren prestakuntza pro....

2014 06
16

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUARENA, ZEINAREN BIDEZ EGITEN BAITA NATURA-ONDAREA AKTIBOKI KONTSERBATZEKO JARDUERAK -LUR-ZAINTZAKO AKORDIOETAN BARNE HARTUTAKOAK- FINANTZATZEKO LAGUNTZEN 2014KO DEIALDIA, EAEREN LURRALDE-EREMUAN, 2014

EAEko eremuan naturaondarea aktiboki kontserbatzeko jardunak, lur-zaintzako akordioetan bilduta daudenak, 2014. urtean diruz laguntzeko Hasiera Data: 2014-06-13 / Bukaera Data: 2014-07-28 | PAÍS VASCO Informazio gehiago....

2014 06
16

NEKAZARI TZA USTIATEGIEI AHOLKU ZERBI TZUAK EMATEN DIZ KIETEN NEKAZARI TZA ELKARTEEN TZAKO DIRU LAGUNTZAK, 2014

Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazari tza ustialekuetako lehiakortasuna eta ingurumen iraunkortasuna hobetzeko laguntzak. Hasiera Data: 2014-06-12 / Bukaera Data: 2014-07-11 | GIPUZKOA Informazio gehiago....

2014 06
16

BASO IKERKETAN PRESTAKUNTZA PRAKTIKORAKO BI BEKAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ONURA PUBLIKOKO BASOETAN, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ONDAREZKO BASOETAN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO NEKAZARITZA SA LAK KUDEATZEN DUEN UNBEMENDIKO ETXALDE ESPERIMENTA LEAN JARDUTEKO, 20

Prestakuntza praktikorako bi (2) beka emateko oinarriak arautzea da foru dekretu honen xedea, baso-esperimentazioko Unbemendi zentroan, Bizkaiko Lurralde Historikoko onura publikoko basoetan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ondarezko basoetan jarduteko.....

2014 06
13

GAUZATU-INDUSTRIA PROGRAMA ERREGULATZEN DUEN AGINDUAK EZARRITAKO ESPARRUAREKIN BAT ETORRIZ DIRULAGUNTZAK, 2014

Teknologian eta/edo berrikuntzan oinarritutako ETEak sortzea eta garatzea sustatzeko Gauzatu-Industria programa arautzen duen Aginduan aurreikusitako 2014ko ekitaldiko diru-laguntzen deialdia egitea. Diru-laguntzok aurrerakin itzulgarri gisa emango d....

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola