banner13.jpg

Laguntzak eta Araudiak

2021 09
28

EUSKADI BONO-DENDA

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txikiek gauzatutako hiriko merkataritza-jardueran aritzen diren establezimenduetako ondasunak kontsumitzea eta zerbitzuak ematea sustatzea. Euskadiko....

2021 09
27

Enpleguko Anezka programa. Bizkaia 2021

Anezka Programak ekintza publikoaren alternatiba onuragarria eta, langabeak lanean txertatzeko laguntzailea bihurtzeko asmoa du. Area:Bilbo, Eskerraldean, Eskuialdena, Nerbioi-Ibaizabal Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/23 – 2021/10/12 Informaz....

2021 09
27

Mahats-mordoaren (Lobesia Botrana) aurkako garapen-proiektuak sustatzea. Araba 2021

Sustatu eta bultzatu: Izurriak kontrolatzeko metodo eraginkorrak eta ingurumen inpaktu txikiagokoak erabiltzea, ohiko tratamendu kimikoen alternatiba moduan, haien erabilera gero eta murriztuago baitago ingurunean dituzten ondorio kaltegarriengati....

2021 09
16

Enpresa-ehunean eta ekosistema sozioekonomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programa.Gipuzkoa 2021

Lantoki eralda tza ileak, jasangarriak eta per tso nekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak gara tzea. Pertsonen enpresetako parte hartzea susta tzea. Enpresetan bizialdi osoko ikaskun tza ren bidez enplegagarritasunerako gaitasunak eta kon....

2021 09
16

Merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (Ekonomia Indartuz). Gipuzkoa 2021

Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak ematea merkatari tza - ren eta ostalari tza ren sektorea digitaliza tze ko prozesua bul tza - tzeko eta indar tze ko, sektore horien ekonomia eta enplegua susper tze ko fun tsez ko bideetako bat den aldetik.  E....

2021 09
14

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko diru-laguntzak, 2021

Agindu honen xedea da Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako diru-laguntzak emateko+deialdia iragartzea. Lehiaketa-prozeduraren bidez ema....

2021 09
14

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzak 2021

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiek agintari judizialen ebazpen bidez jarduera bertan behera utzi behar badute eta ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute, Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/....

2021 09
14

ENE 2021 - Emakume nekazarien lana aintzat hartzen laguntzen duten ekintzetarako, eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea bultzatzen duten laguntzak

Ekintzen antolaketa finantzatzea emakume nekazariak aintzat hartzen laguntzeko eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea sustatzeko. Diruz laguntzeko modukoak izango dira nekazaritza-sektoreko emakumeak eta haien lanaren ga....

2021 09
14

I+G+B arloko diru-laguntzak, akuikulturako plan nazionalen esparruan. 2021

Diru-laguntza hauen helburua akuikultura-enpresen lehiakortasuna eta bideragarritasuna indartzea eta sustatzea da. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/14 - 2021/10/19 Informazio gehiago....

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola