banner9.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 81 - 100-(e)tik 7615-(e)ra

Akuikultura-ustiategietarako kudeaketa-, ordezkapen- eta aholkularitza-zerbitzuei laguntzak. 2020

Akuikultura-ustiategien guztizko errendimendua eta lehiakortasuna hobetzea, eta haren funtzionamenduaren ingurumen-inpaktu negatiboa gutxitzea, eta ekintza hauetara bideratuta egongo da: – Akuikultura-ustiategietako...

Ayudas a los servicios de gestión, sustitución y asesoramiento para las explotaciones acuícolas 2020

Mejorar el rendimiento global y la competitividad de las explotaciones acuícolas y reducir el impacto medioambiental negativo de su funcionamiento y estará dirigido a: – Creación de servicios de gestión,...

Motorrak ordezkatzeko edo modernizatzeko laguntzak

Arrantza-ontzien eraginkortasun energetikoa hobetzea eta klima-aldaketaren ondorioak arintzea. 2020/01/02-2020/12/31 Informazio gehiago  

Ayudas a la sustitución o modernización de motores

Mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la eficiencia energética de los buques pesqueros. 02/01/2020-31/12/2020 Más información

Itsasoko baliabide biologikoen kontserbaziorako laguntzak

Laguntza-lerro honen xedea arrantzak itsas ingurunean eragiten duen inpaktua eta harrapakari babestuei eragindako inpaktua murriztea da, baita bazterkinak eta harrapakin osagarriak pixkanaka ezabatzea,...

Ayudas a la innovación relacionada con la conservación de los recursos biológicos marinos

Reducir el impacto de la pesca en el medio marino, y el impacto de los predadores protegidos, apoyar la eliminación gradual de descartes y capturas accesorias y alcanzar una explotación sostenible de...

Hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko deialdia (UDALAGUNTZA-2020))

Hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeek dituzten udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko deialdia iragartzea. 2019/12/31-2020/01/30 Informazio gehiago

Ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (UDALAGUNTZA-2020)

Convocar ayudas para la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa....

Zero eta hiru urte arteko umeentzako haur eskolen titular diren toki korporazioentzako diru-laguntzak (2019-2020).

Diruz laguntzea 0 eta 3 urte arteko haurrentzako haur‑eskolen titular diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalak. 2019/12/28-2020/01/27 Informazio gehiago

Ayudas económicas a las Corporaciones Locales titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años (2019-2020).

Subvencionar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que son titulares de Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años. 28/12/2019-27/01/2020 Más información

Programa empleaverde. Ayudas a la realización de proyectos de formación y apoyo a personas emprendedoras para creación de empresas. 2020

  Xedea: Apoyo a la mejora en las competencias de las personas emprendedoras e impulsar la creación de nuevas empresas y de iniciativas de trabajo por cuenta propia en el marco de una economía verde...

Programa empleaverde. Ayudas a la realización de proyectos de formación y apoyo a personas emprendedoras para la creación de empresas. 2020

Apoyo a la mejora en las competencias de las personas emprendedoras e impulsar la creación de nuevas empresas y de iniciativas de trabajo por cuenta propia en el marco de una economía verde y azul con...

Hazitek 2020. Enpresa I+G bultzatzeko programa

Laguntza-erregimen hau itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak ematean datza Ikerketa Industrialeko edo Garapen Esperimentaleko Proiektuak egin daitezen, lehia arloan bezala estrategia arloan ere, Euskal...

HAZITEK 2020. Programa de apoyo a la I+D Empresarial.

Régimen de ayudas consistente en subvenciones no reintegrables para el apoyo a la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de...

Gazteen itzultzerako laguntzen 2020ko deialdia, EAE-ko lan-zentroetan pertsona gazteak kontratatzeko helburuarekin. Kontrataziorako laguntza.

35 urtetik azpiko pertsona gazteen kontratazioa sustatzea, EAEn gutxienez azken 12 hilabeteetan lan egin ez dutenak eta bertatik kanpo bizi izan direnak edota kontratazioaren aurretik 6 hilabete, gehienez,...

Convocatoria para el año 2020 de ayudas al retorno juvenil destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo en la CAPV. Subvención por contratación.

Promover la contratación de personas jóvenes menores de 35 años que durante al menos los últimos 12 meses no han residido en la CAPV y las que, cumpliendo este requisito, han retornado a la CAPV, como...

Gazteen itzultzerako laguntzen 2020ko deialdia, EAE-ko lan-zentroetan pertsona gazteak kontratatzeko helburuarekin. EAEra lekualdatzeagatiko gastuengatik laguntza.

35 urtetik azpiko pertsona gazteen kontratazioa sustatzea, EAEn gutxienez azken 12 hilabeteetan lan egin ez dutenak eta bertatik kanpo bizi izan direnak edota kontratazioaren aurretik 6 hilabete, gehienez,...

Convocatoria para el año 2020 de ayudas al retorno juvenil destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo en la CAPV. Subvención por gastos de desplazamiento a la CAPV asociados al retorno

Promover la contratación de personas jóvenes menores de 35 años que durante al menos los últimos 12 meses no han residido en la CAPV y las que, cumpliendo este requisito, han retornado a la CAPV, como...

30 Urte baino gehiagoko luzaroko langabeak EAEko lantokietan kontratatzeko diru laguntza. 2020ko laguntza-deialdia

30 urte edo gehiagoko luzaroko langabeak laneratzea, abian jarriz laguntza-programa bat, diruz lagunduko duena EAEko lantokietan halako pertsonak kontratatzea. 2019/12/30-2020/10/30 Informazio gehiago

Ayudas a la contratación de personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años en centros de trabajo en la CAPV. Convocatoria 2020

Inserción laboral de personas desempleadas de larga duración de edad igual o superior a 30 años a través de la puesta en marcha de un programa de ayudas que subvencione su contratación en centros de trabajo...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola