banner8.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 61 - 80-(e)tik 7477-(e)ra

Enpresen eta entitateen elkarte-egiturak finkatzeko laguntzak 2019: Lan-sozietateak eta lan elkartuko kooperatibak

Gizarte-ekonomiako enpresen eta entitateen elkarte-egiturak finkatzeko, Eusko Jaurlaritzak, Lan eta Justizia Sailaren bitartez, 2018ko ekitaldian emango dituen laguntzak arautzea da agindu honen xedea....

Ayudas Estructuras Asociativas 2019: Trabajo Asociado y Sociedades Laborales

La presente línea de ayudas tiene por objeto la consolidación de las estructuras asociativas de empresas y entidades de economía social de ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, contando...

Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabetuen soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak egiteko 2019-2021ko diru-laguntzen eskaera

2019-2021 aldirako, oinarrizko gaitasunetako, gaitasun soziopertsonaletako eta oinarrizko gaitasun tekniko eta profesionaletako ibilbideak sortzen dituzten prestakuntza-proiektuak finantzatzeko laguntzak...

Convocatoria de subvenciones 2019-2021 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación socio laboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Regulación, para el periodo 2019-2021, de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos formativos generadores de itinerarios de formación de competencias básicas, en competencias socio personales...

LIFE AGROLCA MANAGER "BZA: bizitza zikloaren analisia"

Proiektuaren izenaLIFE AGROLCA MANAGER "BZA: bizitza zikloaren analisia"Hasiera2011Amaiera2014Bazkideak NEIKER IK Ingeniaritza HAZI DeskribapenaSoftware espezializatuko tresna berri baten bidez...

LIFE AGROLCA MANAGER "ACV: análisis de ciclo de vida".

Nombre del proyectoLIFE AGROLCA MANAGER "ACV: análisis de ciclo de vida".Inicio2011Fin2014Socios NEIKER IK Ingeniería HAZI DescripciónFavorecer la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas...

M16 Jack tomatea:EAEko tomateen barietate tradizionalak balioztatzea, ekoizpenean eta merkaturatzean oinarrituta

Proiektuaren izenaM16 Jack tomatea:EAEko tomateen barietate tradizionalak balioztatzea, ekoizpenean eta merkaturatzean oinarritutaHasiera2016Amaiera2018Bazkideak BIHOEL (Lerro burua) GILBE  BARRENETXE...

Tomate Jack M16:Valorizar variedades tradicionales de tomates del País Vasco mediante su producción y comercialización

Nombre del proyectoTomate Jack M16:Valorizar variedades tradicionales de tomates del País Vasco mediante su producción y comercializaciónInicio2016Fin2018Socios BIHOEL (Jefe de Fila) GILBE  BARRENETXE...

Okela behien plataforma:EAEko behi-okelako abeltzain-ustiategien lehiakortasuna hobetzea

Proiketuaren izenaOkela behien plataforma:EAEko behi-okelako abeltzain-ustiategien lehiakortasuna hobetzeaHasiera2018Amaiera2019Bazkideak EHAHE - Euskadiko Haragi Abelgorriaren Hazleen Elkartea (Lerro...

Plataforma vacuno de carne:Mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de vacuno de carne de la CAPV

Nombre del proyectoPlataforma vacuno de carne:Mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de vacuno de carne de la CAPVInicio2018Fin2019Socios EHAHE - Euskadiko Haragi Abelgorriaren Hazleen...

Txanda-kontratuak egiteko laguntzak 2019

Txanda-kontratuak egiteko laguntzak erregulatzea da deialdi honen helburua. Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Langileen Estatutuen Legearen testu bateginaren 12.7 artikuluan...

Ayudas al contrato de relevo 2019

La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de las ayudas a los contratos de relevo a los que se refiere el artículo 12.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado...

Hiri merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntzen programa - Hirigune 2019

Agindu honen xedea da hiri-merkataritzaren lankidetza eta dinamizazioko estrategiak garatzen laguntzea, beren jarduera gauzatzen duten hiri-inguruneetako merkataritza-lehiakortasuna eta marka-posizionamendua...

Programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad comercial urbana - Hirigune 2019

El objeto de la presente Orden es favorecer el desarrollo de estrategias de cooperación y dinamización comercial urbana, encaminadas a la mejora de la competitividad comercial y del posicionamiento de...

Turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak 2019

Xede hauek agindu ditu honek: Euskadiko turismo-produktuak eta esperientziak diseinatzen eta martxan jartzen, sustatzen eta merkaturatzen laguntzen duten proiektuen garapena sustatzeko laguntzen deialdia...

Ayudas destinadas a la comercialización turística y a la promoción 2019

Es objeto de la presente Orden regular y convocar las ayudas destinadas a incentivar el desarrollo de proyectos que contribuyan al diseño y puesta en marcha de productos turísticos y experiencias de Euskadi,...

COLGEX – Kudeaketa aurreratuko plataforma kolaboratiboa abeltzaintzako ustiategien errentagarritasuna hobetzeko, eraldaketa digitalaren bitartez eta datuan oinarritutako adimena aplikatuz

Proiektuaren izenaCOLGEX – Kudeaketa aurreratuko plataforma kolaboratiboa abeltzaintzako ustiategien errentagarritasuna hobetzeko, eraldaketa digitalaren bitartez eta datuan oinarritutako adimena aplikatuzHasiera2017Amaiera2017Bazkideak Limusin...

COLGEX - Plataforma colaborativa de gestión avanzada para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de su trasformación digital y la aplicación de inteligencia basada en el dato

Nombre del proyectoCOLGEX - Plataforma colaborativa de gestión avanzada para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de su trasformación digital y la aplicación de inteligencia...

V GAMA -5. gamako produktuen garapena kalitate handiko eta Euskadiko primarioetatik abiatuta

Proiektuaren izenaV GAMA -5. gamako produktuen garapena kalitate handiko eta Euskadiko primarioetatik abiatutaHasiera2015Amaiera2016Bazkideak Xardexka (lerroburua) ESHA - Artxandako Goi mailako Ostalaritza...

V GAMA -Desarrollo de productos de 5ª gama a partir de primarios de alta calidad y de Euskadi

Nombre del proyectoV GAMA -Desarrollo de productos de 5ª gama a partir de primarios de alta calidad y de EuskadiInicio2015Fin2016Socios Xardexka (Jefe de Filas):  ESHA - Escuela Superior de Hostelería...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola