banner4.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 41 - 60-(e)tik 7615-(e)ra

Klima-aldaketaren arloko diru-laguntzak, aurrezteko, energia-eraginkortasunerako eta energia berriztagarriak sustatzeko. Bizkaia

Bizkaiko Lurralde Historikoan Udalei eta mankomunitateei energia-eraginkortasunaren arloko jarduketetarako diru-laguntzak emateko oinarriak eta 2020ko diru laguntzen deialdia egiten da. 2020/01/09  - ...

Subvenciones en materia de cambio climático, con el fomento de medidas de ahorro, eficiencia energética, y promoción energías renovables. Bizkaia

Concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia para actuaciones en materia de cambio climático, con el fomento de medidas de ahorro y de eficiencia energética,...

Bizitegi- eraikinetarako aurrezte-energetikoari, eraginkortasun energetikoari eta energia berriztagarriei buruzko proiektuak sustatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2020

Foru Dekretu honen xedea da Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei eta mankomunitateei diru-laguntzak norgehiagokarik gabeko araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea, klima-aldaketaren eta energiaren...

Ayudas para la promoción de proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables en edificios residenciales. Bizkaia 2020

Es objeto del presente Decreto Foral el establecimiento de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, a los ayuntamientos y mancomunidades del Territorio...

Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Bizkaia 2020

Ustiategiaren ekoizpena merkatuaren beharrizanetara egokitzeko inbertsioak egiten laguntzea, batez ere alderdi hauetan laguntzen duten inbertsioak: ekoizpenen kalitatea hobetzea eta uzta biltegiratzea....

Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas. Bizkaia 2020

Favorecer las inversiones orientadas a la adaptación dela producción de las explotaciones a las necesidades del mercado, en especial las inversiones que contribuyan a una mejora de la calidad de las...

Araban ekintzale izan eta Enpresa berriak sortzeko laguntza bidea (Emprender en Alava ). 2020

Deialdi honen helburua Araban enpresa berriak sortzea sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzak emanez Arabako ekoizpen egitura modernizatzen, dibertsifikatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen...

Línea de Ayudas para Emprender y crear nuevas empresas en Álava (Emprender en Álava). 2020

La presente convocatoria tiene por objeto promover la creación de nuevas empresas en Álava mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a aquellas organizaciones o personas...

Alava Innova.2020

ETEei, teknologia zentroei, unibertsitate zentroei, fundazioei eta enpresa elkarteei adorea eta pizgarriak ematea enpresen berrikuntza eta lehiakortasunaren hobekuntza sustatuko dituzten proiektuak edota...

Ayudas para la mejora de la innovación (Álava Innova). 2020

Estimular e incentivar la realización por parte de las PYMEs, centros tecnológicos, centros universitarios, fundaciones y asociaciones de empresas, de proyectos y/o acciones encaminadas a promover la...

Arrantza produktuak merkaturatze-neurriei laguntzak

MAEko elkarte profesionalen eta enpresa arrantzale eta urtarren lehiakortasuna sustatzea da, honako helburu hauek dituzten arrantza- eta akuikultura-produktuak merkaturatzeko orduan. 2020/01/02-2020/12/31...

Ayudas a las medidas de comercialización de los productos pesqueros

Fomentar la competitividad de las organizaciones profesionales de la OCM y de las empresas pesqueras y acuícolas en el ámbito de comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura. 02/01/2020-31/12/2020...

Akuikulturako inbertsio produktiboak. Ekoizpena dibertsifikatzeari laguntzak.2020

Sektorearen lehiakortasuna sustatzea, inbertsio produktiboen bidez, akuikultura jasangarri eta lehiakorra lortzeko, batik bat enpresa txiki eta ertainetan, eta honako hauetara bideratuta egongo da: –Akuikulturako...

Ayudas a las inversiones productivas en la acuicultura: diversificación de la producción.2020

Fomentar la competitividad del sector mediante inversiones productivas para lograr una acuicultura sostenible y competitiva, en particular en las pymes, y estará dirigido a: – Inversiones productivas...

Ekoizpen- eta merkaturatze-planei laguntzak. 2020

Ekoizpen- eta merkaturatze-planak prestatzera eta aplikatzera xedaturiko neurriak babestea, baita arrantza- eta akuikultura-produktuak merkaturatzeko neurrietara xedaturiko laguntzak ematea ere, honako...

Ayudas a los planes de producción y comercialización

Apoyar medidas destinadas a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización así como conceder ayudas destinadas a medidas de comercialización de productos de la pesca y acuicultura...

Arrantza sektorean berrikuntzarak. 2020o laguntzak

Garapen teknologikoan eta eraginkortasun energetikoan oinarritutako arrantza-sektore berritzaile bat sustatzea izango da. Hark produktu eta ekipo berriak edo perfekzionatuak, prozesu eta teknika berriak...

Ayudas a la innovación en el sector pesquero.2020

Fomentar un sector pesquero innovador basado en el desarrollo tecnológico y en la eficiencia energética y estará dirigido a desarrollar o introducir productos y equipos nuevos o sustancialmente perfeccionados,...

Akuikultura sektorean berrikuntzari laguntzak

Akuikultura-sektorean garapen teknologikoa, berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzea, eta honako ekintza hauetara zuzendua izango da: - Garapen jasangarria sustatzen duten akuikultura-ustiapenetan ezagutza...

Ayudas a la innovación en acuicultura

Fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad en el sector de la acuicultura y estará dirigido a: - Desarrollar conocimientos técnicos, científicos u organizativos en las explotaciones...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola