banner7.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 41 - 60-(e)tik 8521-(e)ra

Jornada para divulgar las cualidades del aceite vasco con Eusko Label

Esta mañana se ha celebrado en el Museo Chillida Leku, Hernani, una jornada de presentación dirigida a profesionales y prescriptores/as del mundo de la gastronomía para darles a conocer las bondades del...

Eusko Labela duen Euskal olioaren ezaugarriak hedatzeko jardunaldia

Gaur goizean, Hernaniko Chillida Leku Museoan, gastronomia munduko profesional eta preskriptoreei zuzendutako aurkezpen-jardunaldia egin da, Eusko Labela duen Oliba Olio Birjina Estraren erabileraren...

HAZI,Basque Culinary Center y los principales agentes de la gastronomía vasca presentan “Mantala Basque Gastronomy”

Mantala Basque Gastronomy, nace como una iniciativa cuya misión es promover y desarrollar la gastronomía vasca fomentando el intercambio de conocimiento y la cocreación. Impulsada por Basque Culinary...

HAZIk, Basque Culinary Centerrek eta euskal gastronomiaren agente nagusiek “Mantala Basque Gastronomy” aurkeztu dute

Mantala Basque Gastronomy ekimenaren xedea da euskal gastronomia sustatu eta garatzea, ezagutzaren trukea eta elkarrekiko sormena sustatuz. Basque Culinary Centerrek eta Hazi Fundazioak bultzatuta, Eusko...

MAE Sustapena 2022 - Hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako eta -ekintzetarako laguntzak

Euskal Autonomia Erkidegorako Europako Erkidegoko erregelamenduko eta estatuko oinarrizko araudiko mahastizaintza eta ardogintzako sektoreko Erkidegoko laguntza neurrien garapena eta aplikazioa ezartzea...

OCM Promoción 2022 - Ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas

Establecer para la Comunidad Autónoma de Euskadi normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación comunitaria y de la normativa estatal básica de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola...

EAEn hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko dirulaguntzak

Laguntzen helburua da hondakinen kudeaketa hobetzeko behar diren inbertsioak bizkortzea eta Europar Batasunak udal-hondakinen eta ontzien eta ontzi-hondakinen kudeaketaren arloan ezarritako helburu berriak...

Subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi

Las ayudas tienen como objeto acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos...

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako laguntzak. FEMP 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2018rako laguntzea; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko...

Ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco FEMP 2021

Ayudar al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de las medidas previstas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo...

Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatearen eta zuraren katearen industrian digitalizazioa txertatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera. Laguntzak bi helburu dituzte:...

Ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2021

Apoyar la incorporación y el fomento de la digitalización de la industria de la cadena alimentaria y de la madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con objeto de mejorar su competitividad. Estas...

HAZI colabora en la participación de 23 empresas vascas en la Feria Gourmets

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con la colaboración de HAZI, ha promovido la participación agrupada de 23 empresas productoras vascas en la...

HAZIren laguntzarekin 23 euskal enpresak parte hartuko dute Gourmets Azokan

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, HAZIrekin lankidetzan, 23 euskal enpresa ekoizlek taldean Gourmets azokako 34. edizioan parte hartzea sustatu du. Ekitaldi...

2021eko Bioekonomiako berrikuntza-proiektuetarako dirulaguntzak

Bioekonomiaren eremuan berrikuntzako proiektu pilotuak eta frogantza-proiektuak egitea sustatu eta bultzatzeko laguntzetarako deialdia egitea da. Aurkezpen-epea: 2021/10/21-2021/11/22 Informazio gehiago

Ayudas a proyectos de innovación en bioeconomía 2021

Estimular e incentivar la realización de proyectos piloto y proyectos demostrativos de innovación en el ámbito de la bioeconomía. Plazo de presentación: 21/10/2021-22/11/2021 Más información

EAEko elikaduraren eta zuraren kateko agenteen ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuak sortu eta garatzeko laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko elikaduraren eta zuraren katean ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuen sorrera eta garapena piztu eta bultzatzeko laguntzen araubiderako deialdia egitea. Laguntza...

Ayudas a la creación y desarrollo de departamentos de investigación, desarrollo e innovación de los agentes de la cadena alimentaria y madera de la CAPV 2021

Estimular e incentivar la creación y desarrollo de departamentos de investigación, desarrollo e innovación de la cadena alimentaria y madera de la CAPV. Estas ayudas tienen una doble finalidad: por...

ETE-etako makina-erreminten modernizazio-planeko laguntzak. 2021

ETE industrialen produkzio-prozesuan parte hartzen duten eta modernizatzen laguntzen duten makina-erreminta berriak eskuratzeko inbertsioak egiten laguntzea. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/10/09 -...

Ayudas del plan de modernización de la máquina herramienta de la PYME. 2021

Apoyar la realización de inversiones en la adquisición de nuevas máquinas herramienta que formen parte del proceso productivo de las PYMES industriales y que contribuyan a su modernización. Plazo de...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola