banner2_0.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 21 - 40-(e)tik 7477-(e)ra

Peba 2019: Euskadiko industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntzen programa.

Jarduera ekonomikoak, ahal dela industrialak, hartzen dituzten edo hartzea aurreikusita duten Euskadiko gune geografikoetan banda zabal ultralasterreko sareak hedatzeko laguntzak arautzea, gune horiek...

Peba 2019: Programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en polígonos empresariales de euskadi.

Ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida en aquellas zonas geográficas de Euskadi en las que se realiza, o se tiene previsto realizar actividades económicas, preferentemente industriales,...

2015-2020 Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2019 Dekretuan aurreikusitako lankidetzarako laguntzak 2019

Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza-moduak sustatzea, hurrengo proiekturen bat garatzeko: 1. Nekazaritza-produktibitatearen eta -iraunkortasunaren alorrean Berrikuntzarako Europako Elkarteko...

Ayudas a la cooperación, previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020

Fomentar la cooperación entre, al menos, dos entidades, para el desarrollo de alguno de los siguientes proyectos: 1. Creación y funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación...

Partaidetzazko toki-garapenaren estrategiaren (PTGE) babespeko proiektuetarako laguntzak 2019

Itsas Garapen Elkartea Tokiko Ekintza Taldeari (aurrerantzean, ATET) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak onartutako partaidetzazko toki-garapenaren estrategien (PTGE) babespean gauzatutako proiektuak...

Ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca 2019

Apoyar proyectos que se ejecuten al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras al Grupo de Acción Local...

HAZI participa en la 4ª edición de Bind 4.0

La cuarta edición Bind 4.0 contará con un vector específico dirigido a la cadena de valor agroalimentaria denominado Food Tech, en el que HAZI participa activamente como entidad colaboradora. El programa...

HAZIk Bind 4.0.ren 4.edizioan parte hartzen du

Bind 4.0 programaren laugarren edizioan bektore espezifiko bat egongo da nekazaritzako elikagaien balio katera zuzenduta. Food Tech deituko da, eta bertan HAZI Fundazioak aktiboki parte hartuko du erakunde...

Leader Programa 2019 - LEADER herrien azpiegituretarako, oinarrizko zerbitzuetarako eta berritzeko inbertsiotarako laguntzak

Laguntza honen xedea da inbertsioak sustatzea azpiegitura txikiak sortu, hobetu edo handitzeko, jarduketa hauen esparruan: a) Energia berriztagarriak, energia-aurrezpena, biomasa eta district heating....

Programa Leader 2019 - Ayudas a las inversiones para infraestructuras, servicios básicos y renovación de los pueblos LEADER

Fomentar las inversiones en la creación, mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras enmarcadas en las siguientes actuaciones: a) Energías renovables, ahorro energético, biomasa y district heating....

Leader programa 2019 - Besteren konturako kontrataziorako laguntzak

Besteren konturako langile langabeen kontratazioa laguntzea, hala beren jarduerak dibertsifikatzen dituzten ustiategietan nola mikro-enpresetan, enpresa txikietan eta ertainetan, bai eta pertsona bat...

Programa Leader 2019 - Ayudas a la contratación por cuenta ajena

Apoyar a las contrataciones de personal desempleado por cuenta ajena, tanto en las explotaciones que diversifiquen su actividad como en micros, pequeñas y medianas empresas, así como en el caso de personas...

Leader programa 2019 - Ekintzailetzarako laguntzak

Laguntza honen xedea da nekazaritzako jardueren dibertsifikaziorako hasierako babesa ematea da, hura nekazaritzakoak ez diren beste jarduera batzuetara hedatzea, baita Leader eremuan nekazaritzakoak ez...

Programa Leader 2019 - Ayudas destinadas al apoyo al emprendimiento

Las ayudas destinadas al apoyo al emprendimiento tiene por objeto proporcionar apoyo inicial para la diversificación de actividades agrarias hacia actividades no agrarias, así como para facilitar la puesta...

Leader Programa 2019 - Etxebizitzarako laguntzak

Leader eremuan bizi diren pertsonei eta beste eremu batzuetatik etorritako etorkizuneko herritarrei etxebizitza bat eskuratzen laguntzea. Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduketak: a)...

Programa Leader 2019 - Ayudas para la vivienda

Facilitar el acceso a la vivienda para las personas habitantes de la zona LEADER y para las futuras pobladoras originarias de otras zonas. Las actuaciones subvencionables son las siguientes: a) Vivienda...

Leader programa 2019 - Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak

Bigarren eta hirugarren sektoreetako edozein tipologiatako mikro-enpresak, enpresa txikiak eta ertainak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsioetan laguntzea: a) Nekazaritzakoak ez diren jarduerak...

Programa Leader 2019 - Ayudas a las inversiones para la creación, ampliación y modernización de empresas

Apoyar las inversiones para la creación, ampliación y modernización de micros, pequeñas y medianas empresas de cualquier tipología de los sectores secundario y terciario: a) actuaciones de diversificación...

Nekazaritza, arrantza, elikadura sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzeko laguntzak 2019

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatu eta bultzatzeko laguntzen araubidea iragartzea....

Ayudas a investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario, alimentario y pesquero 2019

Estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Estas ayudas...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola