banner6.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 21 - 40-(e)tik 8521-(e)ra

Eraldaketa digitalerako eta tokiko erakundeetako administrazioak modernizatzeko laguntza. 2021

Dirulaguntzak tokiko erakundeetako administrazio arloan modernizatzeko eta digitalizatzeko proiektuak finantzatzera bideratuko dira; tokiko erakunde horiek deialdiaren eta oinarrien aginduko 5. artikuluan...

Ayudas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales. 2021

Las subvenciones se destinarán a financiar proyectos de modernización y digitalización en el ámbito de las administraciones de las entidades locales que se enmarquen en alguna de las líneas estratégicas...

Landa bideen mantentze lanetarako laguntzak (aparteko deialdia). Araba 2021

Lehendik dauden bideak egokitzea, Arabako Foru Aldundiko Landa Bideen Erregistroandaudenak (oinarri arautzaileen 3.2. artikulua); hau da, bideen egiturek eta haien elementu osagarriekjasandako kalteak...

Ayuda destinadas al mantenimiento de caminos de acceso a explotaciones agrarias y caminos rurales. Álava 2021

Acondicionamiento de caminos existentes, incluidos en el Registro de Caminos de laDiputación Foral de Álava (artículo 3.2 de las bases reguladoras), consistente en la reparaciónde daños estructurales...

Landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka Kontrol Biologikoko Organismoen eta feromonen erabilera Sustatzeko laguntzak (2. deialdia). Gipuzkoa 2021

Landareen izurrite eta gaixotasunen aurka babes fitosanitariorako beste baliabide batzuk sustatuz landare osasuna hobetzeko diru laguntzak arautzea da oinarri arautzaile hauen xedea. Eskabideen aurkezpen...

Ayudas para el Fomento del uso de Organismos de Control Biológico y feromonas en las plagas y enfermedades de los vegetales (2ª convocatoria). Gipuzkoa 2021

Es objeto de estas bases la regulación de la concesión de subvenciones para la mejora de la sanidad vegetal mediante el fomento de la utilización de otros medios de defensa fitosanitaria (OMDF) en las...

Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa. 2021

Pizgarri programak, zera egikaritzeko, batetik, hainbat sektoretako energia-iturri berriztagarrien bidezko (eguzki-energia fotovoltaikoa eta eolikoa) autokontsumo- eta biltegiratze-instalazioak, eta,...

Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable e implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. 2021

Programas de incentivos para la ejecución de, por un lado instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento en distintos sectores con fuentes de energías renovables (solar fotovoltaica y eólica),...

Ardoinb 2021 - Mahastizaintza eta ardogintzako sektorean inbertitzeko proiektuetarako laguntzak, minimis laguntzen araubidea baliatuta

Mahastizaintza eta ardogintzako sektorean inbertitzeko proiektu hauetarako laguntzen deialdia egitea 2021erako: mahastizaintza eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa nazionalei buruzko Parlamentuaren...

Ardoinb 2021 - Ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis

Apoyar a los proyectos de inversión en el sector vitivinícola que no han podido ser atendidas en la convocatoria 2021 realizada conforme al Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,...

Aprobado el proyecto GESVAC 4.0 en el que HAZI participa como socia

El proyecto GESVAC 4.0: “Plataforma colaborativa de Gestión avanzada para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de su transformación digital” ha sido aprobado por el Ministerio...

GESVAC 4.0 proiektua onartu da eta HAZI da bazkideetako bat

GESVAC 4.0: “Eraldaketa digitalaren bidez abeltzaintzako ustiategien errentagarritasuna hobetzeko kudeaketa aurreratuko lankidetza-plataforma” onartu du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak...

HAZI pone en marcha los programas para la innovación y digitalización ONekin!

Bajo el nombre de ONekin! Berrikuntza y ONekin! Digitala, se han publicado las bases de dos programas impulsados por HAZI en el Marco Estratégico de Desarrollo de la Digitalización Inteligente en la Cadena...

HAZIk abian jarri ditu ONekin! berrikuntzarako eta digitalizaziorako programak

ONekin! Berrikuntza eta ONekin! Digitala izenarekin HAZIk bultzatutako bi programen oinarriak argitaratu dira Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Euskadiko elikaduraren eta zuraren...

Arrantza-sektorea babesteko laguntzak, suspertzea bultzatzeko eta ekoizpen-eredua modernizatzeko. 2021

Arrantza-ontzidia zaintzeko baliabideak digitalizatzea, nekazaritzako elikagaien eta arrantzaren sektorearen jasangarritasuna, lehiakortasuna eta erresilientzia hobetzeko helburuarekin, ekonomiaren, ingurumenaren...

Ayudas de apoyo al sector pesquero para fomentar la recuperación y modernizar el modelo productivo. 2021

El apoyo al sector extractivo, acuícola, comercializador y trasformador para fomentar la recuperación y modernizar el modelo productivo pesquero, mediante la financiación de proyectos de mejora de comunicaciones,...

Etxebizitzak birgaitzeko dirulaguntza. Araba 2021

Eskaerak aurkezteko epea aurrekontu esleipena agortu arte egongo da irekita, edo hala gertatzen ez bada azaroaren 30eko 23:59ra arte. Aurrekontu esleipena bukatzen baldin bada, webgune honetan argitaratuko...

Subvención para rehabilitación de viviendas. Álava 2021

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el agotamiento de la consignación presupuestaria, o en su defecto hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas. El agotamiento...

EAEko abeltzaintzako ustiategietarako aldi baterako laguntzak 2021eko ekitaldirako

EAEko esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta erruterako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien sektoreetan abeltzaintza-jarduerari eusteko aparteko laguntzen 2021eko...

Ayudas temporales extraordinarias a explotaciones ganaderas de la CAPV para el ejercicio 2021

Mantenimiento de la actividad ganadera en los sectores de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos y equino de la CAPV con la finalidad de apoyar a...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola