banner4.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 181 - 200-(e)tik 7477-(e)ra

Enpresetan langileen parte-hartzeko laguntzak 2019

I. Kapitulua- Gizarte-ekonomiako enpresetako langileen parte-hartzea II. Kapitulua- Gizarte-ekonomiatik kanpoko enpresetako langileen parte-hartzea Informazio gehiago  

Ayudas Participación de personas trabajadoras en empresas Euskadi 2019

Capítulo I- Participación de las personas trabajadoras en las empresas de economía social. Capítulo II- Participación de las personas trabajadoras en las empresas que no son de economía social. Más...

EKINTZAILETZAKO ETA GIZARTE-BERRIKUNTZAKO PROGRAMA 2019. Bizkaia 2019

1. ARLOA: Empresa-proiektu social berritzaileak identifikatu eta balidatzea 2. ARLOA: Enprea-proiektu social berritzaileak garatzea 3. ARLOA: Enpresa-proiektu social berritzaileen hazkundea eta...

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL 2019. Bizkaia

ÁREA 1: Identificación y validación de proyectos sociales innovadores ÁREA 2: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores ÁREA 3: Crecimiento y escalabilidad de proyectos empresariales sociales...

Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. 2019

laguntzen helburua izango da basoen eragin ekonomiko, ekologiko eta sozialak zaindu eta hobetzea. Eskabideak aurkezteko epea: 2019/06/06 - 2019/08/05   Informazio gehiago

Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 2019

Las ayudas tendrán como finalidad contribuir al mantenimiento y mejora de las funciones económicas, ecológicas y sociales de los bosques. Plazo de presentación: 06/06/2019 - 05/08/2019   Más información

APPVID - MAHASTIEN OSASUNARI LOTUTAKO APPa - APP bat garatzea, mahastien osasuna kudeatzeko lanean erabakiak hartzen laguntzeko

Proiektuaren izenaAPPVID - MAHASTIEN OSASUNARI LOTUTAKO APPa - APP bat garatzea, mahastien osasuna kudeatzeko lanean erabakiak hartzen laguntzekoHaisera2017Amaiera2018Bazkideak ABRA (Lerroburua) AGA,...

APPVID - APP SANIDAD VIÑEDOS - Desarrollo de una APP para apoyar la toma de decisiones en la gestión de la sanidad de los viñedos

Nombre del proyectoAPPVID - APP SANIDAD VIÑEDOS - Desarrollo de una APP para apoyar la toma de decisiones en la gestión de la sanidad de los viñedosInicio2017Fin2018Socios ABRA (Jefe de Filas) AGA,...

Garapenerako berrikuntza proiektuak egiteko 2019ko laguntzak. 2019

Deialdi honen xedea da soluzio berritzaileak bultzatzen dituzten proiektuak elkarrekin finantzatzea. Soluzio horiek arrakastaz garatutakoak izan behar dira, maila pilotuan, eskala handiagoan aplikatzeko...

Ayudas para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo. 2019

La presente convocatoria tiene como objeto la cofinanciación de proyectos que impulsen soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar...

AGROSMARTcoop "Nekazaritzako kooperatiben sarea”

Proiektuaren izenaAGROSMARTcoop "Nekazaritzako kooperatiben sarea”Hasiera2016ko EkainaAmaiera2018ko UztailaBazkideak AGACA - Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Jefe de...

AGROSMARTcoop "Red de cooperativas agrícolas"

Nombre del proyectoAGROSMARTcoop "Red de cooperativas agrícolas"InicioJunio 2016FinJulio 2018Socios AGACA - Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Jefe de Filas) CACLM Cooperativas...

Udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko dirulaguntzak 2019

Xedea da udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egitea. 2019/06/06-2019/07/05 Informazio gehiago      

Subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo 2019

El objeto es establecer las bases reguladoras y convocar la concesión de subvenciones destinadas a la integración de la perspectiva de género en el planeamiento y urbanismo municipales. 06/06/2019-05/07/2019...

Informazio geografikoa hobetzeko eta udal mapak egiteko dirulaguntzak arautzekoa 2019

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko udaletarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta horiek emateko deialdia egitea, bai udal-mugartearen mapa digitala egiteak eragindako gastuetarako,...

Subvenciones para la mejora de la información geográfica y realización de mapas municipales 2019

Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras y convocar las subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco destinadas a cubrir en todo caso los gastos derivados...

Garapenerako hezkuntzako proiektuetarako laguntzak (K3) - 20189

Ebazpen honen xedea da garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2019rako dirulaguntzen deidaldia egitea; uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatzen duen otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak (Garapena eta...

Ayudas a proyectos de educación para el desarrollo (K3) - 2019

El objeto de la presente Resolución es convocar, para el año 2019, las ayudas destinadas a subvencionar proyectos de cooperación para el desarrollo reguladas por el Decreto 34/2007, de 27 de febrero,...

Garapen produktibo, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzak (K2) - 2019

Ebazpen honen xedea da garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2019rako dirulaguntzen deialdia egitea, uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatzen duen otsailaren 27ko 24/2007 Dekretuak (Garapena eta...

Ayudas a proyectos de desarrollo productivo y de formación y asistencia tecnológica (K2) - 2019

El objeto de la presente Resolución es convocar, para el año 2019, las ayudas destinadas a subvencionar proyectos de cooperación para el desarrollo reguladas por el Decreto 34/2007, de 27 de febrero,...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola