banner10.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 161 - 180-(e)tik 7771-(e)ra

HAZI e Innobasque firman un acuerdo de colaboración para impulsar la innovación de las pymes de la cadena agroalimentaria vasca

Asier Arrese, director general de HAZI y Leire Bilbao, directora de la Agencia Vasca de la Innovación Innobasque, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la innovación de las pymes de la...

HAZIk eta Innobasquek gastroelikaduraren balio kateko ete-etan berrikuntza bultzatzeko akordioa sinatzen dute

 Asier Arrese HAZIko zuzendari orokorrak eta Innobasque Berrikuntzarako Euskal Agentziaren zuzendariak, Leire Bilbao gastroelikaduraren balio kateko ete-etan berrikuntza bultzatzeko akordioa sinatzen...

EREIN Pribatuak 2020 - Mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen eratzeko eta garatzeko laguntzak

Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak eratu eta garatzea, Europako Batzordearen maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioak egiten duen definizioaren arabera, bigarren eta hirugarren sektoreetako edozein...

EREIN Privados 2020 - Ayudas para la creación y desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas

Constitución y desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas, según la definición que efectúa la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, de cualquier tipología...

EREIN Pribatuak 2020 - Nekazaritza-jardueren dibertsifikaziorako proiektuei laguntzak

Nekazaritza-sektorearekin lotuta ez dauden jarduerak, baina sektore hori dibertsifikatzen dutenetena inbertsioak. Nekazaritza kontzeptuak barne hartzen du nekazaritzakoa, abeltzaintzakoa eta basokoa dena,...

EREIN Privados 2020 - Ayudas a proyectos de diversificación de la actividad agraria

Inversiones en actividades no relacionadas con el sector agrario pero que diversifiquen dicho sector. El concepto agrario incluye lo agrícola, lo ganadero y lo forestal, de conformidad con el apartado...

EREIN Pribatuak 2020 - Enpleguaren sorrera garbirako laguntzak

Enplegu-sorkuntza garbia sortzeko inbertsioak babestea. Kasu bakoitzean aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan hitzartutako orduen % 50eko enplegu bat izan beharko da, gutxienez. Era berean, laguntzak...

EREIN Privados 2020 - Ayudas para la creación neta de empleo

Apoyar inversiones a la creación neta de empleo. Deberá tratarse de un empleo de al menos el 50% de las horas estipuladas en el convenio colectivo que sea de aplicación en cada caso. Asimismo, podrán...

Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatu eta garatzeko entitate publikoei zuzendutako laguntzak 2020ko ekitaldiko laguntzak, erakunde publikoei zuzenduak - EREIN Publikoak

Dirulaguntza hauen helburua 2020 da G4, G5 eta G6 landatartasun-mailako landa-eremuetan ekonomia garatzea eta dibertsifikatzea. Hauek dira lortu nahi diren helburu zehatzak: gizarteratzea sustatzea;...

Ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, clasificadas G4, G5 y G6, dirigidas a entidades de carácter público 2020 - EREIN Públicos

El objeto de estas ayudas es la promoción y el desarrollo de las zonas rurales con grado de ruralidad G4, G5 y G6. Los objetivos concretos que se persiguen consisten en fomentar la inclusión social,...

Euskal Autonomia Erkidegoko arraza garbien abeltzain-elkarteei diru-laguntzak 2020

Laguntza hauen helburua produkzioko arraza garbien abeltzain elkarteei zuzendutako diru-laguntzak ezartzea, arraza horiek kontserbatzeko, hautatzeko, hobetzeko eta sustatzeko. 2020/02/15-2020/03/14...

Ayudas a las asociaciones ganaderas de razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020

Financiar a las asociaciones ganaderas de razas puras de producción, para su conservación, selección, mejora y fomento. 15/02/2020-14/03/2020 Más información

Aldaketa klimatikoa moteltzeko eta/edo egokitzeko arloko ikerketa eta berrikuntza proiektuetarako bekak. Gipuzkoa 2020

Aldaketa klimatikoa moteltzeko eta/edo egokitzeko arloko ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako bekak, azpieremu hauetako batean eragiten duten proiektuei emango zaizkie: a) Berotegi efektuko gasen...

Becas para proyectos de investigación e innovación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Gipuzkoa 2020

Las becas para proyectos de investigación e innovación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático se concederán a proyectos que incidan en alguno de los siguientes subámbitos: a) Limitación...

3i Programa: Berrikuntzari, nazioartekotzeari eta inbertsioari laguntza integrala emateko. Bizkaia 2020

Berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragin berezia jartzen duten ekintza integralen bidez, enpresen lehiakortasuna handitzen duten eragiteko indar handiko proiektuak laguntzea du xede programa...

Programa 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión. Bizkaia 2020

Programa destinado a apoyar proyectos con gran potencial de impacto que incrementan la competitividad de las empresas mediante acciones integrales que inciden en la innovación, la internacionalización...

PEBA 2020: Euskadiko biztanleguneetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko diru-laguntzen programa.

Banda zabal ultraazkarreko sareak «NGA eremu zuri» izendatutako Euskadiko 1.000 biztanletik beherako biztanleguneetara hedatzeko laguntzak arautzea. Eremu horiek ez dute NGA banda zabaleko Interneterako...

PEBA 2020: Programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi.

Ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida en aquellos núcleos de población de Euskadi de menos de 1.000 habitantes que tienen la consideración de "zonas blancas NGA", esto es, en las...

Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programa 2020: 2. arloa - Enpresa Berritzaile Berriak. Bizkaia

Bizkaiako enpresa berritzaileen sorkuntza sustatzea eta finkatzea. Aurkezpen epea zabalik  2020/02/12 - 2020/03/12 Informazio gehiago

Programa de Creación de Empresas Innovadoras 2020: Área 2 - Nuevas Empresas Innovadoras. Bizkaia

Fomentar y consolidar la creación de empresas innovadoras en Bizkaia. Plazo de presentación abierto 10/02/2020  -  12/03/2020 Más información

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola