banner8.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 101 - 120-(e)tik 7477-(e)ra

Mahasti zaharrak ktu eta mantentzeko laguntzakontserba. Araba

366/2019 Erabakia, ekainaren 4koa. Onespena ematea mahasti zaharrak kontserbatu eta mantentzeko laguntzaren 2019rako deialdiari. Informazio gehiago

Ayudas y Subvenciones Ayuda para la conservación y mantenimiento de viñedos viejos. Araba

Acuerdo 366/2019, de 4 de junio. Aprobar la convocatoria para 2019 de ayuda para la conservación y mantenimiento de viñedos viejos. Más información

Ekintzaileei bultzatzeko 2019ko laguntzen deialdia onestekoa (proiektua ezartzeko laguntzak)

Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2019an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. 2019/07/01-2019/07/29 Informazio gehiago

Convocatoria 2019 de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. (ayudas al establecimiento del proyecto)

Establecer las bases reguladoras de las ayudas a conceder en 2019 a las personas que inician una actividad empresarial y requieren un apoyo económico para el establecimiento de la misma. 01/07/2019-29/07/2019...

Paisaiaren Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako dirulaguntzak.2019

Agindu honen xedea da Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako diru-laguntzak emateko+deialdia...

Subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje.2019

Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras y convocar la concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma...

Ekintzaileei bultzatzeko 2019ko laguntzen deialdia onestekoa. (Enpresa-jarduerak sendotzeko laguntzak)

Enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei jarduera hori sendotzeko 2019an emango zaizkien laguntzak arautzeko oinarriak ezartzea. 2019/07/01-2019/07/29 Informazio gehiago  

Convocatoria 2019 de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. (Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial)

Establecer las bases reguladoras de las ayudas a conceder en 2019 a las personas que han iniciado una actividad empresarial, para la consolidación de la misma. 01/07/2019-29/07/2019 Más información

Gazte enplegurako 2014-2020 programa operatiboaren esparruan, gazteak kontratatzeko diru-laguntzen deialdia argitaratzen duena, 2019. Urterako

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan eta Gazteen Bermeko Sisteman izena emanda dauden gazte langabeak kontratatzeagatik emango zaizkien...

Convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2019, para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del programa operativo de empleo juvenil 2014-2020.

El objeto de esta convocatoria es establecer las bases y regular las ayudas a conceder a las Entidades locales municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi por la contratación de personas jóvenes desempleadas...

Auzo harremanak sustatzea (Auzolan). 2020ko deialdia

Programa hau Arabako Foru Aldundiak lankidetzarako duen baliabide bat da, zeinaren bidez Arabako lurraldeko toki erakundeei laguntzak ematen zaizkien lan txikiak eta zailtasun txikiko lanak egiteko tradiziozko...

Promoción de Relaciones Vecinales (Auzolan –Veredas). Convocatoria 2020

La Convocatoria de Iniciativas para el Fomento de Relaciones Vecinales es un instrumento de cooperación de la Diputación Foral de Álava a través del cual se conceden ayudas a las Entidades Locales del...

Obra txikientzako laguntzak. 2020ko deialdia

Programa hau Arabako Foru Aldundia Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeekin finantza lankidetzan aritzeko tresna da. Inbertsio txikiak finantzatzeko laguntzak ematen dira, Arabako Foru Aldundiko...

Solicitud de ayudas para Obras Menores. Convocatoria 2020

La Convocatoria de ejecución de Obras Menores es un instrumento de cooperación de la Diputación Foral de Álava a través del cual se conceden ayudas a las Entidades Locales del Territorio Histórico de...

Nekazaritzako ustiategietarako aholkularitza laguntzak

Arabako Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribaturik dauden eta nekazaritza ustiategietako titular edo titularkide diren nekazari profesionalak. 2019/06/27 - 2019/07/26 Informazio gehiago

Ayudas al asesoramiento a las explotaciones agrarias

Los y las agricultores profesionales, titulares o co-titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Álava. 27/06/2019 - 26/07/2019 Más información

2019. Klima-aldaketa - Toki-erakundeei zuzendutako diru-laguntzak

Diru-laguntzak udaleentzako, mankomunitateentzako, beste toki-erakunde batzuentzako, toki-erakunde autonomoentzako, tokiko garapen-agentzientzako eta tokiko merkataritza-sozietateentzako, Klima-aldaketa....

2019. Cambio climático - Ayudas a entidades locales

Subvenciones a las que podrán acogerse aquellos Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales de la...

2019. Jasangarritasunaren aldeko Hezkuntza - Toki-erakundeentzat diru-laguntzak

Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalek, mankomunitateek, beste toki-erakunde batzuek, toki-erakunde autonomoek, tokiko garapen-agentziek eta tokiko merkataritza-sozietateek,...

2019. Educación para la sostenibilidad - Ayudas a entidades locales

Subvenciones a las que podrán acogerse aquellos Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales de la...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola