banner6.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 6997-(e)ra

2019. urtean Foru Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalei hirigintza-plangintza berrikusteko norgehiagoka sistemaren bidez emango dizkien diru-laguntzen oinarri arautzaileak

Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalen hirigintza-plangintzaren jarduera orokorra sustatzea, hirigintza-plangintza berrikusteko tresnak ?zerbitzu-kontratu administratibo bidez...

Convocatoria de subvenciones destinadas a la revisión de planeamiento urbanístico por los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia de población inferior a 7.000 habitantes en el año 2019.

La promoción de la actividad de planificación urbanística general de los Ayuntamientos del Territorios Histórico de Bizkaia de población inferior a 7.000 habitantes, mediante la financiación de los costes...

Turismoa Sustatzeko Jardueretarako Laguntza Lerroa. Toki Erakundeei eta Irabazteko Xederik Gabeko Elkarteei. Araba 2019

Arabako lurralde historikoko turismoa sustatzeko jardueren garapena laguntzea. Muga eguna: 2019/03/22 Informazio gehiago

Programa de Ayudas para la Realización de Actividades de Promoción Turística. Entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro. Álava 2019

Apoyar el desarrollo de actividades de promoción turística del Territorio Histórico de Alava. Fecha límite: 22/03/2019 Más información  

Nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzeko laguntzak 2019

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza piztu eta bultzatzeko laguntzen araubidea ezarri eta erregulatzea, eraginkortasuna...

Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario, alimentario y pesquero 2019

Ayudas dirigidas a financiar los gastos e inversiones en los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial y desarrollo experimental, innovación en materia de organización y estudios...

Más información sobre la actividad formativa

Participantes: Director de Desarrollo Productivo y Medioambiente en el municipio de Comarapa. Responsable del área de Comunicación y Educación Ambiental en el Instituto de Capacitación del Oriente....

Prestakuntza jarduerari buruzko informazio gehiago

Parte hartzaileak: Comarapa udalerriko Ekoizpen eta Ingurumen Garapeneko zuzendaria. Ekialdeko Gaikuntza Institutuko Komunikazio eta Ingurumen Hezkuntzaren arloko arduraduna. Ekialdeko Gaikuntza...

Proyecto piloto de transferencia de experiencias para la planificación del desarrollo rural: curso en Euskadi y cierre del proyecto

Tres socios bolivianos vinieron en enero para asistir, junto con la coordinadora del proyecto de Zabalketa, a una actividad formativa organizada por esta ONG y por HAZI en el marco del “Proyecto piloto...

Landa Garapena planifikatzeko esperientziak transferitzeko proiektu pilotua eta proiektuaren amaiera

Urtarrileko azken astean Boliviako hiru bazkide izan ziren bisitan, eta, Zabalketa proiektuaren koordinatzailearekin batera, GKE horrek eta HAZIk “Landa Garapena planifikatzeko esperientziak transferitzeko...

Aniztasunean bizikidetza (Udalak eta Tokiko Garapen Agentziak) 2019ko deialdia. Gipuzkoa

Diru laguntzen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalek eta Tokiko Garapen Agentziek udal proiektuak gauzatzea aniztasunean bizikidetzaren gaietan. Azken eguna: 2019-03-15 Informazio gehiago

Convivencia en la diversidad (Ayuntamientos y Agencias Locales de Desarrollo) Convocatoria 2019. Gipuzkoa

Concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y Agencias locales de Desarrollo del Territorio Histórico de Gipuzkoa para la realización de proyectos municipales en materia de convivencia en la diversidad....

Convocatoria externa para la cobertura de una plaza indefinida “B”- Área de Seguimiento de Proyectos de Emprendimiento en Red (SAREAN)

Para optar a la convocatoria externa de este puesto, la oferta se ha publicado en:  Lanbide, nº de oferta 162019000175 Colegio Vasco de Economistas, nº de oferta 2019/00011 referencia A19...

Sareko Ekintzailetza Proiektuen Jarraipena Egiteko Arloan (SAREAN) “B” lanpostu mugagabe bat betetzeko kanpo deialdia

Postu honen kanpoko deialdiara aurkezteko aukera izateko, eskaintza hurrengo lekutan argitaratu da:  Lanbide, erreferentziarekin 162019000175  Ekonomistak Euskal Elkargoko , erreferentziarekin...

Programa empleaverde. Ayudas para realización de proyectos. 2019

Xedea: Apoyo a proyectos que pongan en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus...

Programa empleaverde. Ayudas para la realización de proyectos. 2019

Apoyo a proyectos que pongan en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus objetivos:...

Pleamar programa. Arrantzaren eta akuikulturaren iraunkortasuna sustatu eta bultzatzeko laguntzak. 2019

Arrantza eta akuikulturako jardueren iraunkortasuna sustatuko duten proiektuak babestea, honako gai nagusi hauen bitartez: Ingurumen berrikuntza arrantza eta akuikulturako jarduerek ingurumenean duten...

Programa pleamar. Ayudas para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola. 2019

Apoyar proyectos que promuevan la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas a través de las siguientes temáticas principales: Innovación medioambiental para reducir el impacto en el medio...

HAZIk Appvid,Gaixotasunak mahastietan kudeatzeko Appvid aplikazioaren garapenan parte hartzen du

  HAZI APPVID proiektuko partaide da. Proiektua 2016ko Lankidetza Laguntzekin (1305/2013 Araudia, EB) kofinantzatuta dago eta honako hauek ere parte hartzen dute: ABRA(proiektuko liderra eta koordinatzailea),...

HAZI participa en el desarrollo de Appvid,aplicación para la gestión de enfermedades en viñedo

  HAZI participa en el proyecto APPVID, cofinanciado por las Ayudas a la cooperación 2016 (Reglamento (UE) nº 1305/2013), y en el que también participan ABRA (líder y coordinadora del proyecto),...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola