banner4.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 7493-(e)ra

Laguntzak erlezaintzaren sektoreko ikerketa aplikatuko proiektuetarako. Erlezaintzari Laguntzeko Neurrien Estatuko 2019ko Programa

Diru laguntza hauen helburua da erlezaintzako produktuak ekoizteko eta komertzializatzeko baldintza orokorrak hobetzea, ikerketa aplikatuko proiektuak finantzatuz erlezaintzaren sektorean eta bere produktuetan,...

Ayudas para proyectos de investigación aplicaca en el sector apícola. Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura 2019

La finalidad de estas subvenciones es la de mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas, a través de la financiación de proyectos de investigación aplicada...

Convocatoria externa para la cobertura de una plaza de categoría “C”- Estadística

La convocatoria externa para la cobertura de este puesto se ha publicado en Lanbide con la siguiente referencia: 162019014460. Los CV sólo se pueden presentar a través de Lanbide. PERFIL REQUERIDO

Estatistika “C” lanpostu bat betetzeko kanpo deialdia

Postu honen kanpo deialdia Lanbideren bidez argitaratu da ondoko erreferentziarekin: 162019014460. Kurrikulumnak bakarrik Lanbideren bitartez aurkeztu ahal dira. ESKATZEN DEN PROFILA

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan finantza-laguntzak. Sendotu programa 2019/2020

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetako inbertsio-proiektuak sustatzea. Horiek finantzaketaren esparruan egituratuko dira, Finantzen Euskal Institutuak finantza-erakundeekiko...

Ayudas financieras en forma de garantías a préstamos en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural. Programa Sendotu 2019/2020

Financiar proyectos de inversión en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural, mediante la prestación de garantías a los préstamos a conceder por el Instituto Vasco de Finanzas...

Enpresa ardogileen kanpo-sustapenerako laguntzak, merkataritza-misio alderantzizkoentzako dirulaguntzen bitartez. Lehiatu Ardoa programa 2019

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa ardogileen kanpo-sustapena laguntzea (Lehiatu Ardoa Programa, merkataritza-misio alderantzizkoentzako dirulaguntzak). Eskatzaileek 2019ko ekitaldian egindako alderantzizko...

Ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas a través de la subvención de las misiones comerciales inversas. Programa Lehiatu Ardoa 2019

Ayudar a la promoción exterior de las empresas vinícolas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante la subvención de las misiones comerciales inversas. Los solicitantes presentarán una propuesta...

Convocatoria de una plaza para el área de Soluciones Institucionales

La convocatoria externa para este puesto se ha publicado en Lanbide con la siguiente referencia: 162019014170. Los CV sólo se pueden presentar a través de Lanbide. PERFIL REQUERIDO

Soluzio Instituzionalen arloan lanpostu bat betzeko deialdia

Postu honen kanpo deialdia Lanbideren bidez argitaratu da ondoko erreferentziarekin: 162019014170. Kurrikulumnak bakarrik Lanbideren bitartez aurkeztu ahal dira. ESKATUTAKO PROFILA

Mahastiak birmoldatzeko eta egituratzeko eskaerak. Bizkaia 2020

2020. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoan mahastiak birmoldatu eta berregituratzeko eskaerak aurkezteko epeak ezartzea. 2019/11/22  -  2019/12/13 Informazio gehiago

Solicitudes para la reestructuración y reconversión de viñedos. Bizkaia 2020

Establecer los plazos de presentación de solicitudes para la reestructuración y reconversión de viñedos en el Territorio Histórico de Bizkaia en el año 2020. 22/11/2019  -  13/12/2019 Más información

Empleaverde Programa. Ayudas a la contratación de personas desempleadas. 2019

Xedea: Subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo por un periodo mínimo de 6 meses en entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía verde...

Programa Empleaverde. Ayudas a la contratación de personas desempleadas. 2019

Subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo por un periodo mínimo de 6 meses en entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul...

Nekazaritza, arrantza eta elikadurako sektorearen arlo zientifiko, teknologiko eta enpresarialetako ikertzaile eta teknologo gazteen prestakuntzarako laguntzak, 2020rako

Nekazaritza, elikadura eta arrantza sektoreetako arlo zientifiko-teknologikoetan eta merkatuekin, marketing-arekin eta enpresa-antolakuntzarekin zerikusia duten arloetan ikertzaile eta teknologo gazteen...

Ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo para 2020, en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco

Fomentar la formación de jóvenes investigadores y tecnólogos en áreas científico-tecnológicas, mercados, marketing y organización empresarial de los sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad...

Convocatoria externa para la cobertura de una plaza de Control y Certificación

La convocatoria externa para la cobertura de esta plaza se ha publicado en Lanbide con la siguiente referencia: 162019013087. Los CV sólo se pueden presentar a través de Lanbide. PERFIL REQUERIDO

Kontrol eta Egiaztapen lanpostu bat betetzeko kanpo deialdia

Postu honen kanpo deialdia Lanbideren bidez argitaratu da ondoko erreferentziarekin: 162019013087. Kurrikulumnak bakarrik Lanbideren bitartez aurkeztu ahal dira.  ESKATZEN DEN PROFILA

Programa de Relevo Abierto en empresas agrarias

El programa Relevo Abierto en empresas agrarias,cofinanciado por fondos FEADER al 80%, tiene como fin  dinamizar la incorporación de personas al sector agrario a través de estancias de hasta 6 meses en...

Nekazaritza enpresetan Errelebo Irekiko programa

Nekazaritza enpresetan Errelebo Irekia norgehiagoka arautzen dituzten oinarri erregulatzaileak. FEADER funtsek kofinantzatzen dute neurri hau %80an eta bere helburua nekazaritza sektorean pertsonen inkorporazioa...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola