banner10.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 7968-(e)ra

Bodegas beneficiarias en octubre de las ayudas del Programa Ardoa MugaGabe 2020

Resolución de 23 de octubre de 2020, del Director General de Fundación HAZI Fundazioa por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo del Programa Ardoa MugaGabe 2020. VER DOCUMENTO

Ardoa MugaGabe 2020 Programaren laguntzen upategi onuradunak urrian

Ebazpena, 2020ko urriaren 23koa, Fundación HAZI Fundazioko Zuzendari Orokorrarena Ardoa MugaGabe 2020 Programaren babesean eskatutako laguntzak onartu eta ukatzekoa. DOKUMENTUA IKUSI

Biztanlegune sakabanatuetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko dirulaguntzak. Bizkaia 2020

Laguntzak ematea banda zabal ultralasterreko sareak hedatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoko biztanlegune sakabanatuetan edo «azken belaunaldiko eremu zuritzat (NGA)» hartzen direnekoetan, hau da, datozen...

Subvenciones para impulsar la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en zonas diseminadas de población. Bizkaia 2020

La concesión de ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida en zonas diseminadas de población del Territorio Histórico de Bizkaia que tienen la consideración de «zonas blancas de nueva...

MAE Inbertsioa 2021 - Mahastizaintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzak.

Mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko enpresen errendimendua oro har hobetzeko, merkatuaren eskarira egokitu daitezen laguntzeko eta haien lehiakortasuna areagotzeko, laguntza finantzarioa emango...

OCM Inversión 2021 - Ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola

Mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como a aumentar su competitividad. Conceder apoyo financiero a las inversiones tangibles...

COVID-19aren krisiak ukitu dituen turismo-sektoreko enpresa txiki eta ertain eta autonomoentzat laguntzak. Bizkaia 2020

Dirulaguntza-programa honen bidez, erantzun zuzen eta berehalakoa eman nahi zaie turismo-sektoreko pertsona fisiko eta juridikoei, zeinak pairatzen ari baitira COVID-19ak eragindako krisi-ekonomikoaren...

Ayudas a personas autónomas y Pymes del sector turístico afectadas por la crisis de la COVID-19. Bizkaia 2020

Con este programa se pretende actuar directamente y de manera inmediata sobre las personas físicas y jurídicas del sector turístico que han venido sufriendo las consecuencias derivadas de la crisis económica...

Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak. Araba 2020

Kostuak ordaintzen parte hartzea, mahastia era hauetako batean berregituratu eta birmoldatzen denean: Mahastia birlandatzea. Mahastiak kudeatzeko teknikak hobetzea (basoaren sistematik besorako...

Ayudas a la reestructuración y/o reconversión de viñedo. Álava 2020

Participar en los costes de reestructuración y reconversión del viñedo en las siguientes líneas: Reimplantación del viñedo. Mejora de las técnicas de gestión de viñedos (Cambio de vaso a espaldera...

Txakolinaren mahastigintza sektorean mahats-bilketarako Covid-19 dirulaguntzak. Gipuzkoa 2020

Getariako Txakolina Jatorrizko Izendapenean inskribatutako mahastizainek eta upategiek mahats-bilketa kanpainarako sasoikako langileak kontratatuz gero mahats-bilketaren baldintza egokiak betetzeko laguntzak...

Ayudas Covid-19 para la vendimia en el sector vitícola del txakoli. Gipuzkoa 2020

Ayudas para atender y cumplir con las condiciones de vendimia adecuadas en el caso de contratación de personas trabajadoras temporeras para la campaña de vendimia 2020, para aquellos viticultores y bodegas...

Landa bideen mantentze lanetarako laguntzak (aparteko deialdia). Araba 2020

Laguntza honen xedea da Arabako Lurralde Historikoko bide sare zabala egoera onean mantentzea, hondatu ez dadin eta nekazaritza beharretarako erabili ezinik geratu ez dadin, eta gaur egungo egoera ekonomikoa...

Ayuda destinadas al mantenimiento de caminos rurales (convocatoria extraordinaria). Álava 2020

Esta ayuda tiene el objeto de mantener la amplia red de caminos del Territorio Histórico de Álava en buenas condiciones, sin que se produzca un deterioro acusado de ella que invalide el uso adecuado de...

Webinar sobre innovación en la alimentación

El próximo 28 de octubre se celebrará el webinar "Innovación de alto impacto al alcance de la mano". Organizado HAZI y el Clúster de Alimentación de Euskadi en el marco RIS3 Euskadi, tiene como objetivo...

Elikaduran berrikuntzari buruzko webinarra

Hurrengo urriak 28an "Eragin handiko berrikuntza eskura" deritzon webinarraegingo da. HAZIk eta Euskadiko Elikaduraren Kluserrak RIS3 Euskadi-ren testuinguruan antolatuta, hau da bere helburua: merkaturatu...

Organigrama eta Antolamendu-egitura

ESTATUTUAK Organigrama

Organigrama y estructura organizativa

ESTATUTOS Organigrama

Euskal Ogia: nuevo producto elaborado con Eusko Label

Hoy ha tenido lugar en Donostia / San Sebastián la presentación de Euskal Ogia; pan elaborado con trigo de Álava certificado con Eusko Label. En la presentación del nuevo producto han participado representantes...

Euskal Ogia: Eusko Labelekin egindako produktu berria

Gaur Euskal Ogia aurkeztu da Donostian, Eusko Labelarekin ziurtatutako Arabako gariarekin egindako ogia. Produktu berria ama orearekin eta hartzidura luzearekin ekoizten da, gehigarririk gabe, eta ogiaren...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola