banner6.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 8158-(e)ra

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzak. Bizkaia 2021

Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak, ardogintzarako mahatsa ekoizteko Eskabideen aurkezpen epea: 2021/04/14 – 2021/04/21 Informazio gehiago

Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos. Bizkaia 2021

Ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos que destinen la producción de uva para vinificación. Plazo de presentación de solicitudes: 15/04/2021 – 21/04/2021 Más información

Onestea Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan nekazaritzako ur baliabideak kudeatzeko laguntzak. Araba 2021

Laguntza hauen xedea da Arabako laborantza ureztapena hobetu eta modernizatzea, eta sustatzea haiek finka eta irmo daitezen, betiere optimizatuz ureztatzaileen elkarteko erabiltzaileek ura erabiltzeko...

Ayudas destinadas a la gestión de recursos hídricos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural. Álava 2021

Estas ayudas tienen por objeto la mejora y modernización de los regadíos de Álava promoviendo la consolidación de los mismos desde la optimización en la gestión y planificación del uso del agua por los...

2021eko laguntza-deialdia, iraupen luzeko langabezian dauden 30 urtetik gorako pertsonak EAEko lantokietan kontratatzeko.

Iraupen luzeko langabeak, 30 urte edo gehiago dituztenak, laneratzea sustatzea, EAEko lantokietan kontratatzea diruz laguntzen duen laguntza-programa baten bidez. Eskaerak aurkezteko epea: 2021/04/14-2021/10/29...

Convocatoria para el año 2021 de ayudas a la contratación de personas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV. [DLDUR]

Promover la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración,  de edad igual o superior a 30 años, a través de  un programa de ayudas que subvenciona su contratación en centros de trabajo...

Itinerario formativo para mejorar la gestión financiera en la empresa agroalimentaria

Como consecuencia de las dificultades comerciales derivadas de la crisis sanitaria COVID, las bodegas y otras muchas empresas agroalimentarias están teniendo fuertes tensiones de tesorería, viéndose obligadas...

Enpresaren finantzen kudeaketa hobetzeko prestakuntza-ibilibidea

COVID osasun-krisiaren ondoriozko merkataritza-zailtasunen ondorio gisa, upeltegiak eta nekazaritzako elikagaien beste enpresa asko diruzaintzako tentsio handiak izaten ari dira, eta kasu askotan finantza-erakundeei...

Nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileentzako ostatu izango diren higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak eraiki, egokitu, hobetu edo ekipatzeko diru-laguntzen erregimena ezarri eta arautzea....

Ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario 2021

Establecer el régimen de ayudas a la construcción, acondicionamiento, mejora o equipamiento de los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios de temporada en explotaciones...

Desgaitasuna duten pertsonen enplegua lan-merkatu arruntean sustatzeko laguntzak

Desgaitasuna duten langileen laneratzea, integrazio pertsonala eta gizarteratzea lortzea. Eta eginkizun horren osagarri gisa, desgaitasuna duen langile bakoitzari bere baldintza fisiko, psikiko edo intelektualetara...

Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Facilitar la integración laboral, personal y social de los trabajadores con discapacidad. Complementándose esta función con la puesta a disposición de cada trabajador con discapacidad de un puesto de...

Jasangarritasun energetikoa 2021-2022. Araba

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien (eguzki-energia termikoa, eguzki-energia...

Ayudas a la sostenibilidad energética 2021-2022. Álava

El objeto de ésta línea de subvención es la promoción de la gestión energética eficiente de instalaciones, edificios y equipamientos públicos, el fomento del aprovechamiento de las fuentes de energía...

Etxeko hondakinen frakzio organikoaren gaikako bilketarako edukiontzia ezartzeko ematen dituen dirulaguntzak. Bizkaia 2021

Edukiontziak, poltsa konpostagarriak, etxeko edo merkataritza eta ostalaritzarako ontziak, sarrailak, giltzak, autokonpostagailuak, konpostagailu komunitarioak eta birringailuak erostea. Eskabideen...

Ayudas para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico. Bizkaia 2021

Compra de contenedores, bolsas compostables, cubos domiciliarios o destina-dos a comercio y hostelería, cerraduras, llaves, autocompostadoras, compostadoras comunitarias y trituradoras. Plazo de presentación...

Ardoa-Basque Wine Office presenta un amplio conjunto de medidas para el apoyo comercial al sector de bebidas durante 2021

HAZI ha diseñado la hoja de ruta del sector de las bebidas (vino, txakoli, sidra natural, cerveza, etc…) de Euskadi, en colaboración con empresas y organizaciones sectoriales, para hacer frente a la complicada...

Ardoa – Basque Wine Officek neurri sorta zabala aurkeztu du, 2021ean edarien sektoreari salmentan laguntzeko

HAZIk  aurkeztu du, enpresa eta erakunde sektorialekin lankidetzan, diseinatu duen bide orria, Covid 19aren pandemiak Euskadiko edarien sektorean (ardoa, txakolina, sagardoa, garagardoa, etab.) eragiten...

Covid-19k sortutako inbertsio turistikoetarako laguntzak. Araba 2021

Arabako Lurralde historikoko kuadrillei eta udalei laguntzea, norgehiagoka prozedura bidez dirulaguntzak emanez, osasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak...

Ayudas a inversiones turísticas originadas por el Covid-19. Álava 2021

Apoyo a Cuadrillas y Ayuntamientos del Territorio Histórico Alavés para la realización de inversiones turísticas, tanto motivadas por la crisis sanitaria como para mejora de competitividad, mediante la...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola