banner7.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 7451-(e)ra

HAZI participa en la 4ª edición de Bind 4.0

La cuarta edición Bind 4.0 contará con un vector específico dirigido a la cadena de valor agroalimentaria denominado Food Tech, en el que HAZI participa activamente como entidad colaboradora. El programa...

HAZIk Bind 4.0.ren 4.edizioan parte hartzen du

Bind 4.0 programaren laugarren edizioan bektore espezifiko bat egongo da nekazaritzako elikagaien balio katera zuzenduta. Food Tech deituko da, eta bertan HAZI Fundazioak aktiboki parte hartuko du erakunde...

Leader Programa 2019 - LEADER herrien azpiegituretarako, oinarrizko zerbitzuetarako eta berritzeko inbertsiotarako laguntzak

Laguntza honen xedea da inbertsioak sustatzea azpiegitura txikiak sortu, hobetu edo handitzeko, jarduketa hauen esparruan: a) Energia berriztagarriak, energia-aurrezpena, biomasa eta district heating....

Programa Leader 2019 - Ayudas a las inversiones para infraestructuras, servicios básicos y renovación de los pueblos LEADER

Fomentar las inversiones en la creación, mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras enmarcadas en las siguientes actuaciones: a) Energías renovables, ahorro energético, biomasa y district heating....

Leader programa 2019 - Besteren konturako kontrataziorako laguntzak

Besteren konturako langile langabeen kontratazioa laguntzea, hala beren jarduerak dibertsifikatzen dituzten ustiategietan nola mikro-enpresetan, enpresa txikietan eta ertainetan, bai eta pertsona bat...

Programa Leader 2019 - Ayudas a la contratación por cuenta ajena

Apoyar a las contrataciones de personal desempleado por cuenta ajena, tanto en las explotaciones que diversifiquen su actividad como en micros, pequeñas y medianas empresas, así como en el caso de personas...

Leader programa 2019 - Ekintzailetzarako laguntzak

Laguntza honen xedea da nekazaritzako jardueren dibertsifikaziorako hasierako babesa ematea da, hura nekazaritzakoak ez diren beste jarduera batzuetara hedatzea, baita Leader eremuan nekazaritzakoak ez...

Programa Leader 2019 - Ayudas destinadas al apoyo al emprendimiento

Las ayudas destinadas al apoyo al emprendimiento tiene por objeto proporcionar apoyo inicial para la diversificación de actividades agrarias hacia actividades no agrarias, así como para facilitar la puesta...

Leader Programa 2019 - Etxebizitzarako laguntzak

Leader eremuan bizi diren pertsonei eta beste eremu batzuetatik etorritako etorkizuneko herritarrei etxebizitza bat eskuratzen laguntzea. Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduketak: a)...

Programa Leader 2019 - Ayudas para la vivienda

Facilitar el acceso a la vivienda para las personas habitantes de la zona LEADER y para las futuras pobladoras originarias de otras zonas. Las actuaciones subvencionables son las siguientes: a) Vivienda...

Leader programa 2019 - Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak

Bigarren eta hirugarren sektoreetako edozein tipologiatako mikro-enpresak, enpresa txikiak eta ertainak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsioetan laguntzea: a) Nekazaritzakoak ez diren jarduerak...

Programa Leader 2019 - Ayudas a las inversiones para la creación, ampliación y modernización de empresas

Apoyar las inversiones para la creación, ampliación y modernización de micros, pequeñas y medianas empresas de cualquier tipología de los sectores secundario y terciario: a) actuaciones de diversificación...

Nekazaritza, arrantza, elikadura sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza bultzatzeko laguntzak 2019

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatu eta bultzatzeko laguntzen araubidea iragartzea....

Ayudas a investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario, alimentario y pesquero 2019

Estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Estas ayudas...

Landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka Kontrol Biologikoko Organismoen eta feromonen erabilera Sustatzeko laguntzak. Gipuzkoa 2019

Landareen izurrite eta gaixotasunen aurka babes fitosanitariorako beste baliabide batzuk sustatuz landare osasuna hobetzeko diru laguntzak arautzea da oinarri arautzaile hauen xedea. 2019/07/29 – 2019/08/14...

Ayudas para el Fomento del uso de Organismos de Control Biológico y feromonas en las plagas y enfermedades de los vegetales. Gipuzkoa 2019

Es objeto de estas bases la regulación de la concesión de subvenciones para la mejora de la sanidad vegetal mediante el fomento de la utilización de otros medios de defensa fitosanitaria (OMDF) en las...

2019 Abereen osasunari lotutako programak garatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko abeltzainen talde eta elkarteentzako laguntza ekonomikoak arautzen duena.

Arautzea abereen osasunaren arloan hobekuntza programak sustatu eta garatzen dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko arraza garbien abeltzainen elkarteentzako, elkarte sektorialentzako eta herri onurako...

2019 Ayudas económicas destinadas a las agrupaciones y asociaciones de ganaderos y ganaderas del THB para el desarrollo de programas en materia de sanidad animal.

Regular el régimen de concesión de ayudas económicas destinadas a las Asociaciones ganaderas de razas puras y sectoriales así como Asociaciones ganaderas de Montes de Utilidad Pública del Territorio Histórico...

2019AN EKODISEINU-PROIEKTUAK EGITEKO LAGUNTZAK

2019an ekodiseinu-proiektuak egiteko laguntzak. Epea: 2019/10/18 Informazio gehiago  

Ayudas a la realización de proyectos de ecodiseño, demostración en economía circular y ecoinnovación

El nuevo programa de ayudas para la realización de proyectos innovadores de ecodiseño y economía circular en la industria vasca tiene por objeto incrementar la eficiencia de materiales en la industria...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola