banner6.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 8060-(e)ra

Basogintzako Laguntza Plana. Araba 2021

Basoen zaintza eta ingurumen eta diru balioa handitzeko inbertsioak. Eskabideen aurkezpen epea: 2020/01/12 – 2021/02/22 Informazio gehiago

Plan de ayudas forestales. Álava 2021

Inversiones para la conservación, aumento del valor medioambiental y económico de los bosques. Plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2021 – 22/02/2021 Más información

Enpresa txiki eta ertainetan zibersegurtasuna aplikatzea bultzatzeko laguntzak. 2021eko Zibersegurtasuneko Programa Aktiboa.

Laguntza horien helburua da enpresa txiki eta ertainetan (ETEak) zibersegurtasuneko mailak hobetzea. Muga eguna: 2021/03/15 Informazio gehiago  

Ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas. Programa Activa Ciberseguridad 2021

Estas ayudas tienen por objeto mejorar los niveles de ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Fecha límite: 15/03/2021 Más información  

Listado de personas premiadas en la campaña de consumo de carne con Eusko Label

Se ha realizado el sorteo de cestas de productos de calidad de Euskadi derivados de la campaña de consumo de carne de vacuno, cordero lechal, pollo de caserío o cerdo Eusko Label en las carnicerías autorizadas...

Eusko Label haragiaren kontsumoko kanpaineko otzaren onuradunak

Eusko Label haragia saltzeko haragitegi baimenduetan Eusko Labeldun behi, txerri, bildotsa edo baserriko oilasko haragia kontsumitzeko kanpainan egindako otzaren zozketa egin da.  ZERRENDA IKUSI EUSKADIKO...

Convocatoria de una plaza para el área ordenación territorial y programas institucionales

La convocatoria externa para este puesto se ha publicado en Lanbide con la siguiente referencia: 162021000531. los cv sólo se pueden presentar a través de Lanbide. PERFIL REQUERIDO

Lurralde -antolamendua eta erakunde programak arloan lanpostu bat betetzeko deialdia

Postu honen kanpo deialdia Lanbideren bidez argitaratu da ondoko erreferentziarekin: 162021000531. Kurrikulumnak bakarrik Lanbideren bitartez aurkeztu ahal dira. ESKATUTAKO PROFILA

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko diru laguntzak

Laguntzaren helburua da 2018 deialdian dirulaguntzarik eman ez zitzaien Gipuzkoako 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan hirigunetik aparte eta sakabanatuta dauden unitate higiezinetara Banda Zabal...

Ayudas para la extensión de la Banda Ancha Ultrarrápida en municipios de menos de 2.500 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Estas ayudas tienen como finalidad extender la Banda Ancha Ultrarrápida a las unidades inmobiliarias sitas en aquellas zonas no conexas de los núcleos urbanos a las que no se otorgó ayuda en 2018, ubicadas...

Ekintzale izan eta Enpresa berriak sortzeko laguntza bidea (Emprender en Alava ). 2021

Deialdi honen helburua Araban enpresa berriak sortzea sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzak emanez Arabako ekoizpen egitura modernizatzen, dibertsifikatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen...

Línea de Ayudas para Emprender y crear nuevas empresas. (Emprender en Álava). 2021

La presente convocatoria tiene por objeto promover la creación de nuevas empresas en Álava mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a aquellas organizaciones o personas...

berrikuntza eta digitalizazioa sustatzeko laguntzak. Araba Innova - Digitaliza 2021

ETEei, teknologia zentroei, unibertsitate zentroei, fundazioei eta enpresa elkarteei adorea eta pizgarriak ematea enpresen berrikuntza eta lehiakortasunaren hobekuntza sustatuko dituzten proiektuak edota...

Ayudas para promover la innovación y la digitalización. Álava Innova - Digitaliza 2021

Estimular e incentivar la realización por parte de las PYMEs, centros tecnológicos, centros universitarios, fundaciones y asociaciones de empresas, de proyectos y/o acciones encaminadas a promover la...

[LEADER 2021] 2015-2020 aldirako Euskadiko LGP-aren esparruan onartu zen LEADER zonako landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak

Toki Garapen Parte Hartzaileko Estrategian (LEADER ikuspuntua) zehaztutako helburuak betetzera bideratutako diru-laguntzen deialdia egitea. Deialdia Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako...

[LEADER 2021] Ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona LEADER aprobada en el marco del PDR del Pais Vasco 2015-2020

Cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, enfoque LEADER, aprobada mediante Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral...

[FEMP 2021] Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2018rako laguntzea; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko...

[FEMP 2021] Ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2021

Ayudar al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de las medidas previstas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo...

[EREIN Pribatuak 2021] G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzak entitate pribatuei zuzendua - EREIN Pribatuak

Euskadiko landaguneetan enpleguari eutsi edo enplegua areagotzen lagunduko duren nekazaritzaz bestelako jarduerak sortu eta garatzeko edozein inbertsioak babesteko. Aurkezteko epea: 2020/12/29 - 2021/01/31...

[EREIN Privados 2021] Ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a entidades de carácter privado - EREIN Privados

Apoyar las inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrarias que contribuyan al mantenimiento o incremento del empleo en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Plazo...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola