banner4.jpg

Etiqueta ''

Resultados 61 - 80 de 7833

2020. Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko Programa. Bizkaia

Programaren xedea da erakunde onuradunek ekonomia-sustapenaren alorreko jarduketa gehiago eta hobeak garatzea, lurralde-lehiakortasuna sustatzeko COVID-19aren inpaktuak eragin duen egoeran. Jarduerok...

Programa de Impulso a la Competitividad Comarcal 2020. Bizkaia

El objeto de este Programa es favorecer que las entidades beneficiarias desarrollen más y mejores actuaciones de promoción económica para impulsar la competitividad territorial en el escenario generado...

"Covid-19a" Euskal Merkataritza-Sektorerako laguntza programa.

Helburua da oinarriak ezartzea euskal txikizkako merkataritza zuzenean babesteko eta laguntza ekonomikoa eskaintzeko, batez ere norberaren kontura lan egiten duten pertsonei edo autonomoei, mikroenpresei...

Programa de ayudas "Covid-19" al Sector Comercial Vasco.

Establecer las bases para proteger y dar soporte económico de forma directa al comercio minorista vasco, especialmente a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas y pequeñas...

Nekazaritza ustialekuetako titularrek nekazaritza aseguruak kontratatzeko laguntzak. Gipuzkoa 2020

Nekazariarentzat Nekazaritza Aseguruen Planean jasotako aseguru polizen ordainketa dakartzan kostuak gutxitzearren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustialekuen titularrek nekazaritza aseguruak...

Ayudas para la contratación de seguros agrarios por titulares de explotaciones agrarias. Gipuzkoa 2020

Con objeto de disminuir los costos que para el agricultor o la agricultora supone el pago de las pólizas de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios, se concederá ayuda para la contratación...

Mahastiak berregitura­tzeko eta birmolda­tzeko planak onar­tzeko 2020ko deialdia. Gipuzkoa

0258 LI/2020 Foru Agindua, maiatzaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko mahastiak (mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako laguntzei atxikitakoak) berregituratzeko...

Convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión de viñedos . Gipuzkoa2020

Orden Foral 0258 LI/2020, de 19 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión de viñedos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos...

COVID-19 laguntzak euskal turismo-sektorearentzat

1.- Agindu honen helburua da euskal turismo-sektoreari laguntzeko eta babes ekonomikoa emateko oinarriak ezartzea, batiik bat norbere konturako langileei edo autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei,...

Ayudas COVID-19 al sector turístico vasco

1.– El objetivo de la presente Orden Extraordinaria es establecer las bases para proteger y dar soporte económico de forma directa al sector turístico vasco, especialmente a las personas trabajadoras...

Finaliza el sistema de recogida de excedentes

Con motivo de las consecuencias generadas por el COVID-19, mediante HAZI y en colaboración con el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y el sector agroalimentario de Euskadi se adoptaron una...

Soberakinak biltzeko sistema zerbitzua amaitzen da

COVID-19k sortutako ondorioak direla eta, Eusko Jaurlaritza, hiru Foru-Aldundiak eta HAZI, Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorearekin elkarlanean hainbat neurri jarri ziren abian nekazaritza-produktuen...

Nuevos cursos webinar de los Jueves de Emprendimiento en junio y julio

El servicio vía webinar puesto en marcha por HAZI para poder seguir online las acciones formativas que organiza la fundación está teniendo una gran acogida. En concreto, en el marco del proyecto  “Jueves...

Ekaina eta uztailean Ostegun Ekintzaileak webinar ikastaro berriak

HAZI Fundazioaren prestakuntza ekintzak jarraitu ahal izateko martxan jarri duen webinar bidezko zerbitzua harrera ona izaten ari da. Zehazki, "Ostegun ekintzaileak" proiektuaren barruan, ekintzaileentzako...

Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak - 2020

Arau honen xedea da Euskadiko helmugen erakargarritasuna eta kalitatea hobetuko duten proiektu turistikoak garatzeko 2020ko ekitaldiko laguntza programaren oinarri arautzaileak ezartzea, urismo-fluxu...

Ayudas a proyectos territoriales turísticos - 2020

El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras del programa de apoyo a proyectos turísticos que mejoren el atractivo y la calidad de los destinos de Euskadi, dinamizando, distribuyendo y...

HAZI recopila las iniciativas internacionales para hacer frente a la pandemia en el sector agroalimentario

La pandemia acarreará cambios en los modelos de producción agrícola, en los modelos de negocio de las empresas y en los hábitos de consumo por lo que es imprescindible seguir dando todo el apoyo posible...

HAZIk nekazaritzako elikagaien sektorean covid-19ari aurre egiteko nazioarteko ekimenak biltzen ditu

Pandemiak aurrekaririk gabeko eragina izaten ari da gure gizartean eta ekonomian. Nekazaritzako elikagaien sektoreari dagokionez, aldaketak ekarriko ditu nekazaritzako ekoizpen ereduetan, enpresen negozio...

Ayudas destinadas obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA). 2020

Xedea: Sufragar el coste total de la comisión de gestión de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a titulares de explotaciones agrarias, necesarios para...

Ayudas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA). 2020

Sufragar el coste total de la comisión de gestión de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a titulares de explotaciones agrarias, necesarios para la obtención...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto