banner11.jpg

Etiqueta ''

Resultados 21 - 40 de 7833

Abierto el plazo para proponer necesidades formativas 2020

HAZI ha empezado a trabajar en la oferta formativa del próximo semestre (julio-diciembre 2020). Durante esta fase de diseño resulta fundamental identificación de las necesidades formativas de los/as profesionales...

2020rako Prestakuntza-beharrak helarazteko epea zabalik da

HAZIk hurrengo seihilabeteko (2020ko uztaila-abendua) formakuntza-eskaintza lantzen hasi da. Diseinu fase honetan ezinbestekoa da ikastaroetan parte hartu nahi duten pertsonen formakuntza-beharrak ezagutzea,...

Nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuetarako laguntzak 2020

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak eraiki, egokitu, hobetu edo ekipatzeko diru-laguntzen erregimena ezarri eta arautzea....

Ayudas a los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios de temporada en el sector agropecuario. 2020

Establecer el régimen de ayudas a la construcción, acondicionamiento, mejora o equipamiento de los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios de temporada en explotaciones...

Nekazaritzarako Makineriaren Renove Plana 2020

Xedea Gaur egun Espainiako landa ingurunean nekazaritzan erabiltzeko makinerian hainbat berrikuntza sustatu nahi dira, ingurunera hobeto egokitzeko, ingurumena babesteko eta ekoizpen primarioaren eraginkortasuna...

Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) 2020

Se trata de potenciar un conjunto de innovaciones en la maquinaria de uso agrario actualmente existente en el campo español que permitan mejorar la adaptación al entorno, la protección ambiental y la...

Bizkaia aurrera: Mikrokredituen programa (autonomoak). Bizkaia 2020

Autonomoeisostengua ematea beren negozioak mantendu, kontsolidatu eta iraunkortzeko ahaleginean, eta haien bidelagun izatea jarduera ekonomikoa lehengoratu, merkatuan kontsolidatu eta lanpostuei eusteko...

Bizkaia aurrera: Programa microcréditos (personas autónomas). Bizkaia 2020

Apoyar a las personas autónomas que apuestan por el mantenimiento, consolidación y sostenibilidad de sus negocios y acompañarles en su proceso, tras la crisis sanitaria ocasionada el COVID-19, de recuperación...

Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. Gipuzkoa 2020

Oinarrien xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko dirulaguntzak ezartzea, Europako Legebiltzarraren eta Batzordearen 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduak,...

Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques. Gipuzkoa 2020

Estas bases tienen por objeto establecer, para el Territorio Histórico de Gipuzkoa, el régimen de ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento...

Innobideak Programa 2020

Innobideak programaren helburua da babesa ematea hiru ildo hauen bitartez gauzatzen diren ekintzei: Innobideak-Lehiabide (berrikuntzako proiektuak, tamaina handitzeko proiektuak, eta trakzio enpresen...

Innobideak 2020

El programa Innobideak tiene por objeto apoyar actuaciones desplegadas a través de las tres líneas siguientes: Innobideak-Lehiabide (Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, desarrollo...

Sakondu Laguntza Programa 2020

Sakondu programak nazioartekotze-maila handia duten euskal enpresei laguntzen die presentzia txikia duten edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen. Bere helburu nagusia da enpresen lehiakortasuna...

Programa de ayudas Sakondu. 2020

El programa SAKONDU ayuda a las empresas vascas altamente internacionalizadas a penetrar en mercados en los que tengan poca o ninguna presencia. Tiene como objetivo final promover la mejora de la competitividad...

Zabaldu Laguntza Programa. 2020

Zabaldu programaren helburua da nazioartekotze-maila handirik ez duten enpresei atzerrian duten presentzia handitzen laguntzea eta garapen jasangarria sustatzea nazioartekotze-prozesu osoan. Eskabideen...

Programa de ayudas Zabaldu. 2020

Ayudar a las empresas poco internacionalizadas a aumentar su presencia en el extranjero y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización. Plazo de presentación de solicitudes: 12/06/2020...

Ardoaren biltegiratze pribaturako laguntza

JDB eta AGB duten ardoen borondatezko biltegiratze pribatua finantziatzea. Aurkezteko epea: 2020/06/12-2020/06/23 Informazio gehiago

Ayuda al almacenamiento privado de vino

Ayuda al almacenamiento privado voluntario de vino con DOP e IGP. Plazo de presentación: 12/06/2020-23/06/2020 Más información

Enpresei diru-laguntzak ingurumenean inbertsioak egiteko 2020

Agindu honen xedea da, hain zuzen, enpresei Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumena babesteko inbertsioak egiteko eman beharreko 2018ko diru-laguntzen deialdia egitea, ingurumena babesteko inbertsioak...

Ayudas a empresas para inversiones en medio ambiente 2020.

El objeto de la Orden es convocar, para el ejercicio 2020, las subvenciones a empresas para la realización de inversiones, en el ámbito de a Comunidad Autónoma del País Vasco, destinadas a la protección...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto