banner11.jpg

Etiqueta ''

Resultados 181 - 200 de 7833

Becas de acercamiento al sector agrario y a las empresas agroalimentarias 2020

Estas Becas están cofinanciadas por fondos FEADER al 80% y su objetivo es favorecer el conocimiento y acercamiento al sector agrario y empresas de la cadena de valor y las posibilidades que ésta ofrece...

2020 Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko beken programa

Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko bekak norgehiagoka arautzen dituzten Oinarriak publikatu dira, 2020LGPri jarraituz. Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien...

Arabako artisau sektoreak inbertsioak egiteko laguntzak. 2020

Arabako artisautza babestea eta jarduera produktiboa sustatzeko dirulaguntzak ematea. 2020/02/29 - 2020/03/20 Informazio gehiago

Ayudas para la realización de inversiones por parte del sector artesano alavés. 2020

Contribuir a la modernización de sus talleres y equipamientos, con el objetivo de incrementar su competitividad y de mejorar sus estructuras y su gestión. 29/02/2020 - 20/03/2020 Más información

Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak

Arabako turismo sektorea babestea eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea. 2020/02/27 - 2020/04/08 Informazio gehiago

Ayudas para la realización de inversiones en el sector turístico en el ejercicio 2020. Araba

Apoyar la realización de inversiones en el sector turístico en el ejercicio 2020. 27/02/2020 - 08/04/2020 Más información

Etorkizuna Eraikiz. Gipuzkoa Taldean - I. 1 eranskina

Diru laguntzen helburua da, Etorkizuna Eraikiz Gipuzkoa Taldean programaren barruan, jarduera ildo hauek finantzatzea: 1) Herritarren proiektuak (I.1. Eranskina). Proiektuak honako eremu tematikoetara...

Etorkizuna Eraikiz. Gipuzkoa Taldean- Anexo I. 1

Es objeto de las subvenciones la financiación, en el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz Gipuzkoa Taldean, de las siguientes líneas de actuación: 1) Proyectos de la ciudadanía (Anexo I.1). Dichos...

Gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2020

Programa Operatiboaren helburua partaidetza lan-merkatuan hobetzea da; horren barruan hauek sartzen dira: autoenpleguaren sustapena, enpleguaren kalitatea hobetzea eta pertsonarik ahulenen lan-inklusioa...

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral. Bizkaia 2020

El objetivo del Programa Operativo es mejorar la participación en el mercado laboral, incluyendo el fomento del autoempleo, mejorar la calidad del empleo y fomentar la inclusión laboral de aquellas personas...

Internazionalizazioa: Ezarpen produktiboak. Gipuzkoa 2020

Programa honen helburua da Gipuzkoako enpresen atzerriko produkzio ezarpenak sustatzea eta bultzatzea, internazionalizazioaren potentziala aprobetxatuz enpresa-lehiakortasunaren palanka gisa. Azken...

Internacionalización: Implantaciones productivas. Gipuzkoa 2020

El objetivo del programa es fomentar y promocionar las implantaciones productivas de empresas guipuzcoanas en el exterior, aprovechando el potencial de la internacionalización como palanca de competitividad...

Internazionalizazioa: Produktu Berriak Merkaturatzea. Gipuzkoa 2020

Programa honen helburua Gipuzkoako enpresek egiten dituzten produktu berriak saltzeko eta nazioartean merkaturatzeko ekintzak sustatzea da. Azken eguna: 2020-04-01 Informazio gehiago

Internacionalización: Lanzamiento de Nuevos Productos. Gipuzkoa 2020

El programa tiene como finalidad el fomento de acciones para la comercialización y lanzamiento en el mercado internacional de nuevos productos por parte de las empresas guipuzcoanas. Fecha límite: 01-04-2020...

Talentudunak erakartzeko eta eusteko Fellows Gipuzkoa Programa. 2020

Nazioarte mailan garrantzia duten ikerketa taldeetan doktoratu osteko formazioa jaso duten ikertzaileak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen Gipuzkoako zentroetan sartzen laguntzea....

Programa Fellow Gipuzkoa de atracción y retención del Talento. 2020

Apoyar la incorporación de personas investigadoras, que hayan disfrutado de una formación post-doctoral en grupos de investigación de relevancia internacional, a centros guipuzcoanos de la Red Vasca de...

Etrokizuna Eraikiz - GipuzkoaLab, Proiektu berritzaileei laguntzak. Gipuzkoa. 2020

Diru laguntzen helburua da, Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab programaren barruan, jarduera ildo hauek finantzatzea: 1) Gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkei erantzuna emateko planteatzen diren proiektu...

Etorkizuna Eraikiz - GipuzkoaLab, Subvenciones a proyectos innovadores. 2020

Es objeto de las subvenciones la financiación, en el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab, de las siguientes líneas de actuación: 1) Proyectos innovadores promovidos por agentes económicos...

Interkoop Programa Araba 2020

2020 jarduerarako Arabako enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko prozesuetan lankidetza bultzatzeko laguntzen deialdia. Irekita: 2020/03/01etik 2020/04/01eko Informazio gehiago

Ayudas para la Cooperación Empresarial en la Internacionalización - InterKOOP Álava 2020

Convocatoria de ayudas para promover la cooperación en los procesos de internacionalización de las pymes alavesas para el ejercicio 2020. Plazo: del 01/03/2020 al 01/04/2020 Más información  

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto