banner7.jpg

Etiqueta ''

Resultados 121 - 140 de 7833

Medidas alternativas para la venta de productos de la Cadena de Valor de la alimentación durante el Estado de Alarma

El Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y HAZI colaboramos con el sector agroalimentario de Euskadi para dar solución a la distribución de aquellos alimentos que no están siendo comercializados...

Euskadiko Elikagaien Balio Kateko produktuak saltzeko ordezko neurriak Alarma-Egoeraren bitartean

Eusko Jaurlaritza, hiru Foru Aldundiak eta HAZI elkarlanean ari gara Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorearekin, Covid-19aren hedapena geldiarazteko ezarritako murrizketen ondorioz merkaturatzen...

Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntza emateko programaren deialdia, Covid-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko

Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuak aurreikusitako finantzaketa-lerroaren deialdia egitea. Dekretu horrek enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntza...

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del COVID19.

Desarrollar línea de financiación prevista en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo, que desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales...

Bonu tecnologikoak. Telelana. Gipuzkoa 2020

Dirulaguntza hauen helburua da finantzatzea enpresa txikiek telelana egiteko behar diren ekipamenduak eta elementuak erosteko egin dituzten gastuak edo laster egingo dituztenak, enpresa-jarduera mantentzearren,...

Bonos tecnológico. Teletrabajo. Gipuzkoa 2020

Subvenciones para financiar los gastos realizados, o los que se realizarán para tal fin, por pequeñas empresas para la adquisición de equipos y elementos necesarios para realizar teletrabajo con el fin...

Ayudas para fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Xedea La finalidad de estas subvenciones es la financiación de proyectos de inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados...

Ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

La finalidad de estas subvenciones es la financiación de proyectos de inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas contemplados en el anexo...

Covid 19: Cómo acceder a los alimentos locales desde casa

HAZI Fundazioa está recopilando las diferentes iniciativas que diversos agentes han puesto en marcha en nuestro entorno con el objetivo de contribuir a paliar el impacto que el virus Covid-19 está teniendo...

Covid 19: Nola lortu bertako produktuak etxetik

HAZI Fundazioa batzen ari da hainbat eragilek martxan jarri dituen ekimenak gure inguruan Covid-19 birusak lehen sektoreko zuzeneko salmentan duen eragina gutxitzeko asmoz. Informazio hau eguneratzen...

Berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko 2i Plana. Berrikuntza proiekturen finantzatze kostuentzako. Bizkaia 2020

Laguntzen programa honen asmoa Bizkaiko enpresen berrikuntzako proiektuentzako finantzazioa eskuragarriago jartzea da. Muga eguna: 2021/03/31 Informazio gehiago

Plan 2i de promoción de la innovación y la inversión avanzada. Costes de financiación de proyectos de innovación. Bizkaia 2020

Mediante el presente programa de ayuda se persigue mejorar el acceso a financiación para proyectos de innovación de las empresas de Bizkaia. Fecha límite: 31/03/2021 Más información

Enpresa Txiki eta Ertainentzako Nazioartekotze Programa. Bizkaia 2020

Nazioartekotzeko proiektuak, enpresa beste herrialde batean ezartzeko helburua dutenak. Proiektu hori enpresaren ordezkaritza komertzial bat sortuz burutu daiteke. Muga eguna: 2020/05/07 Informazio...

Programa de Internacionalización de PYMES. Bizkaia 2020

Proyectos de internacionalización que persigan la introducción de la empresa en un nuevo país, pudiendo culminar dicho proyecto en la creación de una delegación comercial de la empresa. Fecha límite:...

Berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko 2i Plana. Berrikuntza proiekturen gauzatze kostuentzako. Bizkaia 2020

Laguntzen programa honen asmoa Bizkaiko enpresen berrikuntzako, teknologikoki aurreratuak diren ekoizpen-inbertsioak egiteko eta lehiakortasuneko gaitasuna areago-tzea da, modu iraunkorrean eta ingurunean...

Plan 2i de promoción de la innovación y la inversión avanzada. Costes de ejecución de proyectos de innovación. Bizkaia 2020

Mediante el presente programa de ayuda se persigue incrementar la capacidad de las empresas de Bizkaia para competir, innovar y realizar inversiones tecnológicamente avanzadas, de forma sostenible e integrada...

COVID-19 presazko programa eta ekimen berriak ETEei laguntzeko

COVID-19 birusaren ondorioz iragan martxoaren 14an deklaratutako Osasun Larrialdi Egoera dela medio, eguneratu egin dugu euskal enpresentzako laguntza programen egoera Krisi honen ezohikotasuna dela...

Nuevos programas e iniciativas de urgencia apoyo a pymes COVID-19

Debido al Estado de Emergencia Sanitaria declarado el pasado 14 de marzo con motivo del COVID-19, se procede a una actualización del estado de situación de los programas de ayudas a la empresa vasca....

Desgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko laguntzak

Langile ezinduen laneratzea, integrazio pertsonala eta gizarteratzea lortzea. Eta eginkizun horren osagarri gisa, langile ezindu bakoitzari bere baldintza fisiko, psikiko edo intelektualetara egokituriko...

Ayudas de fomento del empleo de las personas con discapacidad

Facilitar la integración laboral, personal y social de los trabajadores discapacitados. Complementándose esta función con la puesta a disposición de cada trabajador discapacitado de un puesto de trabajo...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto