banner4.jpg

Etiqueta ''

Resultados 101 - 120 de 7833

2020ko Mahastiak birmoldatzeko eta berregituratzeko diru-laguntzak. Bizkaia

Onartutako birmoldatze- eta berregituratze-ordaintzeko eskaerak onuradunek egindako ekintzak ordaintzeko laguntzak ematea, 2019/2020 kanpainarako. Epea: 2020/04/27  -  2020/05/22 Informazio gehiago

Ayudas a la reconversión y reestructuración de viñedos del ejercicio 2020. Bizkaia

Conceder ayudas consistentes en solicitudes de pago para la campaña 2019/2020 de las acciones ejecutadas por las personas beneficiarias de las solicitudes para la reestructuración y reconversión aprobados....

Kotizazio sozialen ordainketan luzapena

Actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes...

Moratoria en el pago de cotizaciones sociales

Actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes...

Arrantza-jardueraren lehiakortasunari eustea da, eta Covid-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntzak

Laguntza hauek helburutzat dute arrantza-sektorearen lehiakortasunari eusten laguntzea eta egoera honek arrantza-enpresen emaitza ekonomikoetan duen eragina leuntzea, alarma-egoeraren deklarazioak sorrarazitako...

Ayudas para el mantenimiento de la competitividad del sector pesquero, acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19

Ayudas extraordinarias para contribuir al mantenimiento de la competitividad del sector pesquero y atenuar la incidencia en los resultados económicos de las empresas pesqueras tras la situación desencadenada...

Nekazaritza, elikagai, arrantza eta basogintza produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak, Lehiatu Sustapena 2020

Zenbait produktu EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzea, zehazki elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten nekazaritza- eta elikagai-industriek eraldatuak...

Ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores a la CAPV, Lehiatu Promoción 2020

Promocionar en mercados exteriores a Euskadi, los productos alimentarios, pesqueros y forestales, transformados y comercializados por la industria agraria y alimentaria con sede social la CAPV. 22/04/2020-21/05/2020...

Nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreei aparteko laguntzak, ekoizpen- eta merkataritza-jarduerei eusteko Covid-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntzen-esparruaren babesean

Euskal Autonomia Erkidegoan Covid-19aren krisialdiak erasandako nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreen ekoizte-, eraldatze- eta merkaturatze-gaitasunari eustea. Laguntzok itzuli beharrik gabeko...

Ayudas extraordinarias a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad de productiva y comercial, acogidas al marco temporal de Ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19

Contribuir al mantenimiento de la capacidad productora, transformadora y comercializadora de los sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco afectados por la crisis...

Autonomoentzako eta turismo-sektoreko ETEentzako laguntza-Covid 19. Gipuzkoa 2020

Turismo-zerbitzuen sektoreko autonomoei eta enpresa txikiei Covid-19k sortutako gastuei aurre egiteko dirulaguntzak. Eskabideen aurkezpen epea: 2020/04/15 – 2020/07/01 Informazio gehiago

Apoyo a autónomos y pymes del sector turismo-Covid 19- Gipuzkoa 2020

Subvenciones para el apoyo a autónomos y pequeñas empresas del sector de servicios turísticos para hacer frente a los gastos originados por el Covid-19. Plazo de presentación de solicitudes: 15/04/2020...

Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak. Lehiatu Berria 2020

Ekoizleen sektorearen lehiakortasuna areagotzea, sektore horrek elikagaien katean duen zeregina indartzea, eta nekazaritzako elikagaien industriaren garapena bultzatzea. 2020/04/18-2020/05/18 Informazio...

Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura. Lehiatu Berria 2020

Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. Las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que...

Bideratu COVID-19 programa: COVID-19ren eragin ekonomikoaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak ezartzekoa.

Agindu honen xedea da laguntza ematea Covid-19k eragindako krisiaren ondorio ekonomikoen aurkako borroka-prozesu honetan inplikatutako enpresek eta plantillek beren gain hartutako ahaleginean. Egoera...

Programa Bideratu COVID-19: Ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del impacto económico del COVID-19.

El objeto de la presente Orden es el de colaborar con los esfuerzos asumidos por las empresas y las plantillas implicadas, en este proceso de luchas, contra las consecuencias económicas derivadas de la...

Dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak covid-19ak eragindako osasun krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

Nola eman behar diren norberaren konturako langileentzako eta langile autonomoentzako laguntzak, zuzeneko galera ekonomikoa arintzea xede dutenak arautzea; laguntzen hartzaileek jarduera ekonomikoa etenda...

Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el Covid-19

Regular las ayudas a conceder con la finalidad de paliar la situación de pérdida económica directa de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades hayan quedado suspendidas...

#HAZIestamosenRed, nuevo servicio on line para emprender desde casa

HAZI sigue en marcha tratando de dar respuesta a tus necesidades, adaptándonos desde nuestras casas para ofrecerte un nuevo servicio ON LINE. Te invitamos a participar de forma gratuita en una sesión...

#HAZIsareanElkarrekin, etxetik ekiteko sarean zerbitzu berria

HAZIK zure beharrei erantzuna ematen jarraitu nahian eta gure etxeetatik ON LINE zerbitzu berri hau martxan jarri du. Ostegunero dohako 2 orduko formazio berri honetara gonbidatzen zaitugu. Zuzeneko...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto