banner4.jpg

Etiqueta ''

Resultados 1 - 20 de 6954

5º edukiontzia 2019. Bizkaia

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei , mankomunitateei eta pertsona juridikoei diru-laguntzak ematea,hiri hondakinen bilketan bosgarren edukiontzia ezar dezaten. 2019/01/08  -  2019/03/08...

5º contenedor 2019. Bizkaia

Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los municipios, mancomunidades y personas jurídicas del Territorio Histórico de Bizkaia para la implantación del 5º contenedor. 08/01/2019...

2019ko udalei eta mankomunitateei energia-eraginkortasunaren arloko jarduketetarako diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia. Bizkaia

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei eta mankomunitateei diru-laguntzak norgehiagoka araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea, energia-eraginkortasunaren arloko planetan berariaz jasota ageri...

2019 Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades para actuaciones en materia de eficiencia energética. Bizkaia

Bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los ayuntamientos y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia, para la realización de proyectos...

Convocatoria externa para la cobertura de una plaza temporal “B”- Área de Seguimiento de Proyectos de Emprendimiento en Red (SAREAN)

Para optar a la convocatoria externa de este puesto la oferta se ha publicado en Lanbide con la siguiente referencia: 162019000175, en la web del Colegio Vasco de Economistas,número de oferta 2019/00011...

Sareko Ekintzailetza Proiektuen Jarraipena Egiteko Arloan (SAREAN) “B” behin behineko lanpostu bat betetzeko kanpo deialdia

Postu honen kanpo deialdia Lanbideren bidez argitaratu da ondoko erreferentziarekin: 162019000175, baita Ekonomistak Euskal Elkargoko Web orrian, 2019/00011 eskaintza zenbakiarekin eta A19203 erreferentziarekin,...

"Basque Label Harategiak" marka berrira atxiki diren harategi tradizionalei minimis-araubidean jasotako diru-laguntzak 2019

Harategi tradizionalen sektorea egituratzeko laguntzak. Harategi horiek haragi-ebaketako salmenta-operazioak egiten dituzte Eusko Labelekin, eta, diru-laguntzen bidez, "Basque Label Harategiak" kanal-marka...

Ayudas acogidas al régimen de minimis, a carnicerías tradicionales que se adhieran a la nueva marca "Basque Label Harategiak" 2019

Ayudas para la estructuración del sector de las carnicerías tradicionales, que realizan operaciones de venta al corte de carne con Eusko Label, con la finalidad de adaptarlas a las nuevas exigencias establecidas...

Nekazariek kalitate-araubidean parte hartzeko laguntzak 2019

a) Kalitate-programetan ekoizle gehiago sar dadin erraztea. b) Kalitate-programetan sartzeak ustiategiei eragiten dizkien gainkostuak murriztea. c) Biodibertsitatea, nekazaritza-lurzorua, haren mendeko...

Ayudas a la participación de los agricultores en regímenes de calidad 2019

a) Favorecer la entrada de nuevos productores en programas de calidad. b) Reducir los sobrecostes para las explotaciones derivados de su integración en los programas de calidad. c) Favorecer programas...

Kalitate-araubideek estalitako produktuei buruzko informazio- eta promozio-jardueretarako laguntzak 2019

a) Elikatean produktu horien sarrera areagotzea; horretarako, produktuen eskaera sustatzeko, kontsumitzaileak eta janari-banatzaile profesionalak informatu behar dira kalitate-araubideez, egon badaudela,...

Ayudas a las actividades de información y promoción realizadas por agrupaciones de productores para el mercado comunitario 2019

a) Incrementar la integración de los productos en la cadena alimentaria, estimulando la demanda de estos mediante la información a los consumidores, distribuidores profesionales de la alimentación de...

Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatu eta garatzeko entitate publikoei zuzendutako laguntzak 2019ko ekitaldiko laguntzak, erakunde publikoei zuzenduak (EREIN PUBLIKOAK).

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza Europako arau-esparru berrira egokitzen ari denez (PDR 2015-2020), eta Euskadin landa-garapenaren helburuak lortzeko oinarrizkotzat...

Ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, clasificadas G4, G5 y G6, dirigidas a entidades de carácter público 2019

Dado el proceso de adaptación al nuevo marco regulatorio europeo (PDR 2015-2020) en el que esta Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas se encuentra inmersa y dado que resulta indispensable...

G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdia, entitate pribatuei zuzendua - Enpresak sortu eta garatzeko laguntzak - EREIN Pribatuak

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza Europako arau-esparru berrira egokitzen ari denez (PDR 2015-2020), eta Euskadin landa-garapenaren helburuak lortzeko oinarrizkotzat...

Ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a entidades de carácter privado - Ayudas para la creación y desarrollo de empresas - EREIN Privados

Dado el proceso de adaptación al nuevo marco regulatorio europeo (PDR 2015-2020) en el que esta Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas se encuentra inmersa y dado que resulta indispensable...

G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdia, entitate pribatuei zuzendua - Lanpostuak sortzeko laguntzak - EREIN Pribatuak

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza Europako arau-esparru berrira egokitzen ari denez (PDR 2015-2020), eta Euskadin landa-garapenaren helburuak lortzeko oinarrizkotzat...

Ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a entidades de carácter privado - Ayudas para la creación neta de empleo - EREIN Privados

Dado el proceso de adaptación al nuevo marco regulatorio europeo (PDR 2015-2020) en el que esta Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas se encuentra inmersa y dado que resulta indispensable...

G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdia, entitate pribatuei zuzendua - Jarduera ekonomikoa dibertsifikatzeko laguntzak - EREIN Pribatuak

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza Europako arau-esparru berrira egokitzen ari denez (PDR 2015-2020), eta Euskadin landa-garapenaren helburuak lortzeko oinarrizkotzat...

Ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a entidades de carácter privado - Ayudas para la diversificación de la actividad económica - EREIN Privados

Dado el proceso de adaptación al nuevo marco regulatorio europeo (PDR 2015-2020) en el que esta Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas se encuentra inmersa y dado que resulta indispensable...

scribdicon

Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto