banner8.jpg

Etiqueta ''

Resultados 1 - 20 de 7077

Behargintzak enplegu eta tokiko garapenerako zentroentzako diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak eta deialdia ezartzen dira; diru-laguntza enplegu-politikak eta tokiko garapena artikulatzea. Bizkaia 2019

Behargintzak enplegu eta tokiko garapenerako zentroentzako diru-laguntzak ; diru-laguntza horien bidez, Bizkaiko eskualdeetan enplegu-politikak eta tokiko garapena artikulatu nahi dira. 2019/03/18  - ...

Subvenciones dirigidas a los centros de empleo y desarrollo local Behargintzak para la articulación territorial de las políticas de empleo y desarrollo local. Bizkaia 2019

Ayudas dirigidas a los Centros de empleo y desarrollo local Behargintza para la articulación territorial de las políticas de empleo y desarrollo local en las comarcas de Bizkaia. 18/03/2019  - ...

Gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2019

Programa Operatiboaren helburua partaidetza lan-merkatuan hobetzea da; horren barruan hauek sartzen dira: autoenpleguaren sustapena, enpleguaren kalitatea hobetzea eta pertsonarik ahulenen lan-inklusioa...

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral. Bizkaia 2019

El objetivo del Programa Operativo es mejorar la participación en el mercado laboral, incluyendo el fomento del autoempleo, mejorar la calidad del empleo y fomentar la inclusión laboral de aquellas personas...

Becas de acercamiento al sector agrario y a las empresas agroalimentarias

Ya están publicadas las bases reguladoras de las becas de acercamiento al sector agrario y a las empresas agroalimentarias, en régimen de concurrencia competitiva al amparo del PDR2020. Estas Becas...

Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko beken programa

Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko bekak norgehiagoka arautzen dituzten Oinarriak publikatu dira, 2020LGPri jarraituz. Nekazaritza sektorera eta nekazaritzako...

2019ko Arabako lurralde historikoko udal eta kontzejuen ondasunen inbentarioa egiteko dirulaguntzetarako deialdia

Arabajo lurralde historikoko udal eta kontzejuen ondasunen inbentarioa egiteko dirulaguntzetarako deialdia. Hasiera data : 2019/03/2 Amaiera data: 2019/04/16 Informazio gehiago  

Convocatoria para 2019 de subvenciones a las entidades locales de Álava del año 2019, para la elaboración de sus inventarios de bienes

Líneas de ayuda para elaboración de inventarios de los concejos y municipios de menos de 250 habitantes. Fecha inicio: 20/03/2019 Fecha fin: 16/04/2019 Más información

Europako Berrikuntzarako Elkartearen laguntzak talde operatiboen berrikuntza proiektuetarako, nekazaritzako produktibitate eta iraunkortasunari dagokionez (AEI-Agri). 2019

Diru laguntza hauen helburua da bi pertsona fisiko edo juridikoko edo gehiagoko elkarteak finantzatzea, talde operatiboen bitartez, interes orokorreko berrikuntza proiektuak gauzatzeko. Proiektuak estatu...

Ayudas para proyectos de innovación por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri). 2019

El objeto de estas subvenciones es la financiación a agrupaciones de dos o más personas físicas o jurídicas para la ejecución, a través de grupos operativos, de proyectos de innovación de interés general....

60 bodegas de Euskadi acuden a Prowein

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, dentro de su estrategia Euskadi Basque Country de internacionalización y promoción, con la colaboración deHAZI, ha organizado...

Ardogintzaren sektoreko 60tik gora euskal enpresa Proweinen izango dira

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako Sailak, nekazaritzako elikagaien euskal industria nazioartekotzeko eta sustatzeko duen Euskadi Basque Country estrategiaren barruan, HAZIren...

Bizkaia Sortzailea Programa 2019

Lehendik dauden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileek dituzten proiektu sortzaile berrien garapena bultzatzea. 2019/03/15  -  2019/05/03 Informazio gehiago

Programa Bizkaia Creativa 2019.

Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en empresas creativas de Bizkaia, existentes o de nueva creación. 15/03/2019  -  03/05/2019 Más información

Diru laguntzak Gipuzkoako 10.000 biztanletik beherako udalerriei, plangintza orokorreko hirigintza tresnak 2/2016 Legera egokitzeko eta eremu degrada.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei hirigintza-xede jakin batzuetarako diru-laguntzak; zehazki, udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko...

Subvenciones a los municipios de menos de 10.000 hab. de Gipuzkoa, para adaptación planeamiento gral. a Ley 2/16 y progr. regeneración z. degradadas.

Subvenciones a los municipios de menos de 10.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa, destinadas a financiar los gastos derivados de la revisión o adaptación de instrumentos urbanísticos...

Ekonomia Susper tzeko «Gipuzkoa 4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea: Bonu teknologikoak». 2019

Diru laguntzak Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza sustatzeko,. Fabrikazio Aurreratuko eta Industriako 4.0 eredua txertatu dezaten, eta beren posizionamendu teknologikoa hobetu dezaten,...

Programa para la Reactivación Económica Red Gipuzkoa 4.0 de Fabricación Avanzada: Bonos tecnológicos. 2019

Subvenciones para fomentar la innovación en las pymes guipuzcoanas para que incorporen el modelo de Fabricación Avanzada y de Industria 4.0 y mejoren su posicionamiento tecnológico, mediante la concesión...

DANEGAZ. Akitania Berri-Euskadi-Nafarroako JDB daukaten gazten sarea

Proiketuaren izenaDANEGAZ. Akitania Berri-Euskadi-Nafarroako JDB daukaten gazten sareaHaiseraAbendua 2018AmaieraEkaina 2020Bazkideak HAZI (Burua) DOP Idiazabal AOP Ossau-Iraty  Fédération...

DANEGAZ. Red de quesos con DOP de Nouvelle Aquitaine-Navarra-Euskadi

Nombre del proyectoDANEGAZ. Red de quesos con DOP de Nouvelle Aquitaine-Navarra-EuskadiInicioDiciembre 2018FinJunio 2020Socios HAZI (Jefe de Fila) DOP Idiazabal AOP Ossau-Iraty  Fédération...

scribdicon

Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto